Ads Top

Lakeman wil dat Openbaar Ministerie ING-topman Hamers vervolgt

Voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI wil dat het Openbaar Ministerie ING-topman Ralph Hamers strafrechtelijk gaat vervolgen. Het OM besloot om ING een boete van 775 miljoen euro op te leggen en af te zien van vervolging van leidinggevenden. Lakeman noemt dat besluit onjuist en onbegrijpelijk en voorziet ‘een gevaarlijke verstoring van het maatschappelijk leven, het publieke debat en het financiële stelsel’ als verantwoordelijke leidinggevenden vrijuit gaan. Hij vraagt het Gerechtshof in Amsterdam het OM te bevelen Hamers alsnog te vervolgen.

In een brief aan het Amsterdamse gerechtshof stelt SOBI-voorzitter Lakeman dat hij Hamers beschouwt als ‘feitelijke leidinggever aan de door ING Bank verrichte verboden gedragingen’, ook volgens de normen van de Hoge Raad die het OM blijkens haar eigen verslag kent. De verboden gedragingen betroffen onder meer het niet op orde brengen van het compliance-apparaat, het negeren van waarschuwingen van de Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank en het niet onderzoeken van verdachte transacties. Het systeem dat ING hanteerde om mogelijke misstanden te monitoren was bewust ingesteld op maximaal drie gevallen per dag.

ING investeerde willens en wetens onvoldoende in compliance-deskundigen. De vennootschap maakte mede daardoor jaarlijks 100 miljoen euro extra winst. De SOBI-voorzitter vindt het onacceptabel dat het OM de in de periode 2010-2016 gepleegde strafbare feiten nu alleen toerekent aan ING als geheel: “Het OM voert als rechtvaardiging voor dit besluit aan dat het compliance-systeem binnen ING over drie niet of nauwelijks met elkaar samenwerkende deel-organisaties verdeeld zou zijn geweest en dat géén van die deel-organisaties verantwoordelijk was voor het geheel. Als dat al zo is, vind ik het juist een extra argument om Hamers te vervolgen. Want het is de primaire taak van een fatsoenlijke Raad van Bestuur om de organisatie op het gebied van compliance zodanig in te richten dat die goed functioneert. Hamers heeft dat blijkbaar jarenlang achterwege gelaten.”

De SOBI-voorzitter rekent het de ING-topman zwaar aan dat hij waarschuwingen van toezichthouders stelselmatig in de wind heeft geslagen: “Je denkt toch niet dat als nota bene de Europese Centrale Bank en de Nederlandse Bank herhaaldelijk hun zorgen uitspreken dat in een mail aan de koffiejuffrouw gebeurt? Zulke zaken worden op het hoogste niveau gedeeld dus daar heeft Hamers van geweten.”

SOBI vreest dat wanneer Hamers niet strafrechtelijk wordt vervolgd het in de toekomst vaker gaat gebeuren dat bestuurders die in de fout zijn gegaan ‘zich als het ware op kosten van de aandeelhouders vrijkopen door akkoord te gaan met zeer hoge boetes voor de vennootschap waardoor het OM eerder bereid zal zijn af te zien van vervolging van de feitelijke leidinggevenden. Het zijn ook nu weer de onschuldige aandeelhouders die het gelag betalen, terwijl de leidinggevende daders volledig vrijuit gaan.” SOBI en Lakeman zijn belanghebbenden bij strafvervolging omdat hun betalingsverkeer al jarenlang via ING Bank loopt.

 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.