Ads Top

Prinsjesdag: povere pensioenparagraaf

Het kabinet-Rutte presenteert dit jaar een miljoenennota die optimisme ademt en burgers meer koopkracht in het vooruitzicht stelt. De pensioenparagraaf is echter pover. Voor noodzakelijke hervormingen van het stelsel wacht het kabinet op de voorstellen van sociale partners.

Het Verbond van Verzekeraars heeft begrip voor het uitstel van noodzakelijke hervormingen, maar maakt zich wel zorgen over het verder afkalvend vertrouwen in het pensioenstelsel. Algemeen directeur Richard Weurding: "Het pensioen is een arbeidsvoorwaarde, dus het is begrijpelijk dat het kabinet werkgevers en werknemers aan boord wil hebben. Maar over noodzakelijke hervormingen wordt in de polder al jarenlang gesoebat. Intussen hebben zowel jong als oud het gevoel dat ze niet krijgen waar ze recht op hebben".

In de troonrede constateert het kabinet dat het huidige pensioenstelsel collectieve verwachtingen van mensen steeds minder waar maakt. "De stijgende levensverwachting, veranderingen op de arbeidsmarkt en de aanhoudend lage rente hebben kwetsbaarheden aan het licht gebracht." De regering zegt samen met sociale partners te willen werken aan een pensioenstelsel dat deze kwetsbaarheden niet kent en dat tegelijkertijd sterke elementen als de collectieve uitvoering en risicodeling handhaaft.

Volgens Weurding biedt het regeerakkoord hiervoor al goede bouwstenen. Zo zou de ingelegde premie ten goede moeten komen aan de premiebetaler zelf, in plaats van in een anonieme pot te worden gestort. En het kabinet wil een eind maken aan de herverdeling van pensioenaanspraken tussen jong en oud via de zogeheten doorsneepremie. "Dat zijn belangrijke zaken die wat ons betreft goed moeten worden geregeld", aldus Weurding.

Als uitvoerder van circa 45.000 pensioenregelingen van ruim een miljoen Nederlanders en tienduizenden werkgevers, voelen verzekeraars een sterke verantwoordelijkheid voor het creëren van een toekomstbestendig, transparant en begrijpelijk pensioenstelsel. Dit vraagt volgens Weurding om een persoonlijk stelsel, met behoud van risicosolidariteit, waarbij tekorten niet kunnen worden doorgeschoven naar toekomstige generaties.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.