Ads Top

Verzekeraars leven zelfregulering goed na

Verzekeraars houden zich goed aan de zelfregulering van het Verbond. Dat blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars, die hiervoor 47 verzekeraars onderzocht. In 2016 werden verzekeraars getoetst die nog enkele verbeteringen moesten doen naar aanleiding van de toetsing van 2015. Die toegezegde verbeteringen zijn bij alle verzekeraars doorgevoerd. Dat meldt het Verbond naar aanleiding van de ‘Rapportage uitkomsten toetsing zelfregulering 2016’.

Het Verbond heeft in totaal 68 gedragscodes, convenanten en bedrijfsregelingen. Elk jaar wordt een selectie in de toets betrokken. In het self assessment 2016 zijn acht regelingen betrokken. In 2015 werden 125 Verbondsleden getoetst en moesten 42 verzekeraars nog verbeteringen doen. In de meeste gevallen betroffen het kleine aanpassingen. Verzekeraars brachten dit meteen in praktijk en werden hier in 2016 nog eens op getoetst. Ook onderzocht de Stichting toetsing verzekeraars nog vijf leden die eerder aan de zelfregulering voldeden, bij wijze van steekproef. In totaal moesten acht verzekeraars na een eerste toetsing nog verbeteringen doorvoeren, wat vervolgens ook is gebeurd. De toegezegde verbeteringen van 2015 zijn dan ook bij alle verzekeraars doorgevoerd. Het bestuur van het Verbond van Verzekeraars deelde daarom geen sancties uit.

De belangrijkste code van het Verbond, de Gedragscode Verzekeraars, wordt door alle verzekeraars nageleefd. Ook op het gebied van mededinging en persoonlijk onderzoek weken verzekeraars niet af van de gemaakte afspraken. Datzelfde geldt voor het Protocol Incidenten waarschuwingssysteem Financiële Instellingen.

Verbeteringen na oplevering van het rapport vonden vooral plaats rondom de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens, bijvoorbeeld doordat er systemen voor zelfevaluatie bij verzekeraars in het leven geroepen zijn. Ook wat betreft fraudeonderzoeken die gereguleerd zijn in het Protocol Verzekeraas & Criminaliteit hebben enkele verzekeraars de communicatie verbeterd. De communicatie rondom de Code Duurzaam Beleggen is aangepast door verzekeraars die daar bij de vorige toetsing nog niet volledig mee waren. Bijvoorbeeld omdat uitleg ontbrak waarom ze afweken van deze code, wat mag als ze daarover maar helder rapporteren.

De onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars onderzoekt in opdracht van het Verbond de naleving van zelfregulering door verzekeraars. Door het toetsen van de naleving en de publicatie van de resultaten laten verzekeraars zien dat zij de zelfregulering serieus nemen en worden verzekeraars scherp gehouden om te blijven voldoen. Voor verzekeraars vormt zelfregulering een belangrijke bijdrage aan het verdere herstel van vertrouwen in de verzekeringsbranche. Nu de resultaten van het jaarlijks onderzoek duidelijk maken dat verzekeraars de zelfregulering van het Verbond goed naleven, wordt het assessment over twee jaar weer afgenomen en vanaf 2019 eens in de vier jaar. Het Verbond kan overigens, mocht er aanleiding zijn, altijd een specifieke regeling nog tussentijds laten onderzoeken.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.