Ads Top

AFM beboet beleggingsadviseur voor onvoldoende informatie-inwinning

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 augustus 2017 een bestuurlijke boete van 20.000 euro opgelegd aan Het Effectenhuis Commissionairs B.V. (HEC). HEC heeft in de periode van 28 augustus 2012 tot en met 11 november 2015, onvoldoende klantgegevens ingewonnen bij haar beleggingsadvies en vermogensbeheer. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 4:23, eerste lid, aanhef en onder a, Wft).

Een financiële onderneming moet relevante informatie inwinnen over de kennis en ervaring, doelstellingen, financiële positie en risicobereidheid van haar klanten. Doordat HEC onvoldoende klantgegevens heeft ingewonnen, heeft zij niet kunnen vaststellen dat transacties voldeden aan de beleggingsdoelstellingen van haar cliënten, dat de cliënten de daarmee samenhangende beleggingsrisico’s financieel konden dragen en dat de cliënten deze beleggingsrisico’s begrepen.
Onderzoek kwaliteit beleggingsdienstverlening

De AFM heeft in 2013 en 2014 een marktbreed onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van beleggingsdienstverlening. Bij de meeste beleggingsondernemingen was ruimte voor verbetering. Vervolgens heeft de AFM in 2015 bij verschillende beleggingsondernemingen – waaronder HEC – cliëntendossiers opgevraagd en beoordeeld of hierin voldoende klantinformatie was opgenomen.

De AFM heeft 8 klantdossiers van HEC onderzocht. In deze dossiers is vaak onvoldoende redelijkerwijs relevante informatie over de beleggingskennis en/of financiële positie van de klanten te vinden. In bijna alle dossiers ontbreekt de nodige informatie over de doelstellingen en risicobereidheid van de klanten.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.