Ads Top

Institutionele beleggers stellen gedragscode op

Pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders hebben een conceptgedragscode opgesteld die uiting geeft aan hun opstelling als betrokken en verantwoord aandeelhouder bij Nederlandse beursondernemingen. Toepassing van de codeprincipes door institutionele beleggers zal bijdragen aan duurzame, lange termijn waardecreatie van de ondernemingen waarin wordt belegd en daarmee ook aan de lange-termijn rendementen van de beleggingsportefeuille.

Via de code kunnen pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders aan hun deelnemers en klanten ook beter verantwoording afleggen over de wijze waarop zij via de uitoefening van hun aandeelhoudersrechten hebben bijgedragen aan de bescherming van de waarde van de beleggingsportefeuille. De conceptgedragscode is opgesteld door de deelnemers van Eumedion en is vandaag in openbare consultatie gebracht. Alle Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders zullen worden uitgenodigd om de code te ondertekenen. Buitenlandse institutionele beleggers zullen worden gevraagd de code te onderschrijven.

Het is de bedoeling dat de gedragscode de in 2011 opgestelde Eumedion Best Practices voor Betrokken Aandeelhouderschap gaat vervangen. Deze best practices worden sinds 2011 toegepast door vrijwel alle 65 binnen- en buitenlandse institutionele beleggers die bij Eumedion zijn aangesloten. Eumedion heeft besloten om de best practices om te vormen naar een officiële gedragscode mede vanwege nieuwe Europese verplichtingen en verantwoordelijkheden voor institutionele beleggers die vanaf juni 2019 in werking zullen treden. In de conceptgedragscode zijn deze nieuwe verplichtingen al opgenomen.

De nadruk in de concept Nederlandse gedragscode ligt op het geïnformeerd stemmen door institutionele beleggers en hun bereidheid om een constructieve dialoog met de Nederlandse beursondernemingen, met medeaandeelhouders en met andere stakeholders te voeren. Daarnaast wordt van de ondertekenaars verwacht dat zij transparant zijn over het stem- en engagementbeleid, over de uitvoering daarvan en over de aandelenbelangen die worden aangehouden.

Commentaar op en suggesties bij de conceptcode zijn welkom tot 15 november 2017. Het is de bedoeling om de definitieve versie van de code in december te publiceren. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.