Ads Top

Peter Blom benoemd tot lid Centrale Plancomissie CPB

De ministerraad heeft op voorstel van de minister van Economische Zaken ingestemd met de benoeming van Peter Blom als lid van de Centrale Plancommissie van het Centraal Planbureau (CPB).

De Centrale Plancommissie (CPC) is het eigen advies- en toezichtsorgaan van het CPB. De CPC ziet toe op de wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie van het CPB. De CPC bestaat in totaal uit acht leden, die zijn benoemd voor een periode van vier jaar. Het CPB is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 economische beleidsanalyses maakt. Dat doet het CPB op eigen initiatief, of op verzoek van de regering, het parlement, Kamerleden, vakbonden en werkgeversorganisaties. Het werk van het CPB bevindt zich op het snijvlak van de economische wetenschap en het overheidsbeleid.

Peter Blom is CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van de Triodos Bank. Hij is sinds de oprichting in 1980 werkzaam bij het bedrijf en is daarnaast bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Banken en voorzitter van de Raad van Toezicht

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.