Ads Top

VEH: Geen collectieve maar vrijwillige verzekering tegen overstroming

Vereniging Eigen Huis wijst een verplichte collectieve verzekering tegen overstromingsschade af, zoals dat vandaag is voorgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Een verplichte verzekering draagt niet bij aan vergroting van het risicobewustzijn onder burgers, biedt slechts een kans op dekking van overstromingsschade en heeft geen draagvlak, ook niet bij de overheid. Ook is het voorstel nog niet financieel onderbouwd.

Slechts één verzekeraar biedt nu een overstromingsverzekering aan, die voor iedereen beschikbaar is. Vereniging Eigen Huis roept andere verzekeraars op om ook een dergelijke verzekering aan te bieden.

De vereniging vindt het een goede zaak dat het Verbond de discussie over het risico op overstromingen een impuls wil geven en het bewustzijn onder de Nederlandse bevolking wil vergroten. Mensen die in risicogebieden wonen moeten worden aangespoord om zelf preventieve maatregelen te nemen waardoor de schade bij een overstroming sterk kan worden gereduceerd. Veel mensen veronderstellen onterecht dat overstromingsschade al gedekt wordt door hun opstalverzekering, of dat de overheid wel zal inspringen. De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) biedt hier echter maar weinig zekerheid.

Daarnaast roept Vereniging Eigen Huis verzekeringsadviseurs op om een overstromingsrisico actief onder de aandacht te brengen van klanten, zodat die een keuze kunnen maken om een verzekering af te sluiten en zo nodig aansporen om preventieve maatregelen nemen die overstromingsschade kunnen beperken.

Ongeveer de helft van de Nederlanders woont in gebieden die niet kunnen overstromen. Vereniging Eigen Huis vindt daarom dat huiseigenaren zelf moeten kunnen bepalen of ze hun woning tegen overstromingsschade willen verzekeren, of dat een dergelijke verzekering voor hen niet nodig is. Helaas biedt nog maar één verzekeraar een overstromingsverzekering aan.

In 2013 wees de Autoriteit Consument & Markt (ACM) al een verplichte verzekering tegen overstromingsschade af. Ook andere belangenorganisaties en politieke partijen gaven toen geen steun aan een dergelijke kartelverzekering. Volgens het vandaag gepubliceerde rapport ‘Hoofd boven water’ van het Verbond van Verzekeraars is er ook nu bij de overheid geen steun voor een dergelijke verplichting. Des te opmerkelijker is dat hetzelfde voorstel nu opnieuw wordt gepresenteerd.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.