Ads Top

Amerikaanse belastingdienst: meer tijd voor US-TINs

De Amerikaanse belastingdienst IRS heeft in een nadere toelichting voor financiële instellingen bekend gemaakt dat het enkel ontbreken van een zogenoemd taxpayer identification number (TIN) in de rapportages over bestaande klanten die belastingplichtig zijn in Amerika, tot 2020 niet zal leiden tot een sanctie voor banken. Dit geldt alleen als banken wel voldoende inspanningen verrichten om dit nummer te verkrijgen en te rapporteren. Daarmee krijgen Amerikaanse belastingplichtigen in Nederland iets langer de tijd om zo’n nummer aan te vragen. Het blijft dus van belang voor Amerikaans belastingplichtigen om zo snel mogelijk zo’n nummer aan te vragen en door te geven aan de bank. Deze versoepeling in de vorm van uitstel door de IRS is een belangrijk resultaat van gezamenlijke inspanningen van het ministerie van Financiën, Americans Overseas en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Sinds juli 2014 moeten financiële instellingen buiten de Verenigde Staten op basis van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) gegevens rapporteren over de klanten die in Amerika belastingplichtig zijn. De Nederlandse en Amerikaanse overheid hebben via een Intergovernmental Agreement afspraken gemaakt op grond waarvan ook Nederlandse banken hieraan moeten voldoen. Nederlandse banken zijn hierdoor verplicht vast te stellen of een klant onder de Amerikaanse regelgeving valt en moeten in dat geval jaarlijks informatie via de Nederlandse Belastingdienst aan de IRS verstrekken.

Banken zijn dus verplicht vast te stellen of een klant op grond van de Amerikaanse en Nederlandse regelgeving een zogenoemde ‘U.S. person’ is. Deze verplichting geldt zowel voor nieuwe als bestaande klanten en brengt mee dat klanten informatie aan de bank moeten overleggen als zij een klantrelatie hebben of willen hebben. Voor klanten betekent dit dat zij gehoor dienen te geven aan een verzoek van een bank om informatie te verstekken.

Op grond van de rapportageverplichtingen moeten banken naast bijvoorbeeld het rekeningnummer en het saldo op de rekening ook het US-TIN van de klant doorgeven. Omdat veel klanten niet over zo’n nummer beschikken en de aanvraagprocedure veel tijd kost voorzagen banken hierdoor veel problemen. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft er daarom samen met het Nederlandse ministerie van Financiën op aangedrongen bij de Amerikaanse Belastingdienst om hier meer duidelijkheid over te verschaffen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.