Ads Top

AFM beboet ABN AMRO Bank

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 6 juli 2017 twee bestuurlijke boetes opgelegd van 400.000 en 500.000 euro, aan respectievelijk ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) en ABN AMRO Clearing Bank N.V. (ABN AMRO Clearing). De boetes zijn opgelegd omdat de banken transacties niet tijdig aan de AFM hebben gemeld. Dat is een overtreding van artikel 4:90e, derde lid van de Wet op het financieel toezicht.

Dit artikel verplicht beleggingsondernemingen die transacties verrichten in beursgenoteerde financiële instrumenten, om de gegevens over deze transacties te melden aan de AFM. Dit moet zo spoedig mogelijk gebeuren, maar uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag. De AFM gebruikt de gerapporteerde transacties om marktmisbruik op te sporen en op die manier de eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten te bevorderen, zodat beleggers hierop kunnen vertrouwen.

ABN AMRO heeft in de periode van 2 februari 2010 tot en met 1 juli 2015 gegevens over 86.796 transacties, uitgevoerd via verschillende afdelingen van ABN AMRO en op verschillende handelsplatformen, niet tijdig aan de AFM gemeld. De AFM rekent ABN AMRO deze overtreding aan vanaf 1 januari 2013. ABN AMRO had toen haar transactierapportage op orde moeten hebben met behulp van aanwijzingen die de AFM heeft gegeven in een audit die zij eind 2010 bij de bank heeft uitgevoerd. Daarin constateerde de AFM dat het bij ABN AMRO ontbrak aan een totaaloverzicht van rapportages door de verschillende afdelingen. De AFM raadde ABN AMRO dringend aan om haar transactierapportage beter in kaart te brengen. Eind 2013 besloot ABN AMRO tot een interne review, waarmee in 2014 het hele rapportageproces in beeld is gebracht. De resultaten van deze review, waaronder de ontdekking van de overtreding, vormden aanleiding voor het aanbrengen van verdere verbeteringen.

ABN AMRO Clearing heeft in de periode van 13 september 2014 tot en met 11 april 2016 gegevens over 11.911 transacties, grotendeels uitgevoerd op de Stuttgart Exchange, niet tijdig aan de AFM gemeld. ABN AMRO Clearing kreeg eerder van de AFM een normoverdragende brief wegens niet tijdige rapportage van andere transacties.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.