Ads Top

Ploumen: binnen twee jaar convenant over duurzaam bankieren

Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) wil dat er binnen twee jaar een convenant over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de Nederlandse bankensector ligt. Dat stelt zij vandaag bij de in ontvangst name van de Eerlijke Bankwijzer, die dit jaar voor de vijfde keer uitkomt.

In het convenant moeten afspraken worden neergelegd over zaken als transparantie en duurzame investeringen. Belangrijk, volgens Ploumen, omdat banken de toon zetten voor andere economische sectoren: ‘Of je nu een kledingbedrijf bent of een ondernemer in de voedselindustrie: je bent van banken afhankelijk voor investeringen en kredietverlening. Als banken maatschappelijk verantwoorde keuzes maken, heeft dat automatisch invloed op andere sectoren. Daarom is het zo belangrijk vaart te maken met dit convenant.’

De minister is sinds enkele maanden in gesprek met Nederlandse financiële instellingen over een convenant. ‘Banken willen zelf ook graag hun investeringen en kredieten verduurzamen en transparanter worden. Dat merkten we bijvoorbeeld toen we met banken en andere betrokkenen een dialoog organiseerden over landrechten in ontwikkelingslanden. Maar het is voor hen best ingewikkeld om maatschappelijk verantwoord ondernemen in praktijk te brengen. De overheid heeft veel kennis en ervaring waar banken hun voordeel mee kunnen doen’.

Ook de Eerlijke Bankwijzer ziet de minister als een nuttig hulpmiddel voor banken die aan de slag willen met maatschappelijk verantwoord ondernemen. 'De Bankwijzer heeft het onderwerp op de kaart gezet, niet alleen bij de banken, maar ook bij de consument. En voor de banken zijn de concrete handvaten die de wijzer biedt voor duurzaam financieel beleid erg handig.’

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van de speerpunten van de hulp en handel agenda van minister Ploumen. Onlangs heeft zij door een onafhankelijk onderzoeksbureau in kaart laten brengen welke van 86 Nederlandse sectoren een verhoogd risico hebben op maatschappelijke misstanden in hun productieketens. Er is onder meer gelet op het gevaar van kinderarbeid, landroof en slechte arbeidsomstandigheden. Uit de analyse kwamen 13 sectoren naar voren met verhoogde risico’s: bouw, chemie, detailhandel, elektronica, energie, financiële sector, groothandel, hout & papier, land- en tuinbouw, metaal, olie & gas, textiel & kleding en voedingsmiddelen. Naar aanleiding van de sectorrisicoanalyse gaat de minister een dialoog aan met deze dertien sectoren en andere betrokkenen om te komen tot convenanten over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, Amnesty International, FNV, Milieudefensie, PAX en Dierenbescherming. Op de website eerlijkebankwijzer kunnen consumenten het investeringsbeleid van Nederlandse banken vergelijken op het gebied van onder meer mensenrechten, milieu en wapenhandel. Volgens de organisatie heeft de Eerlijke Bankwijzer in de afgelopen 5 jaar geleid tot in totaal 165 meetbare aanscherpingen van het investeringsbeleid van verschillende Nederlandse banken. Binnenkort wordt het initiatief onder de naam ‘Fair Bank Guide’ uitgebreid naar een aantal andere landen, waaronder Indonesië, Brazilië, Japan, Zweden, Frankrijk en België.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.