Ads Top

Meerderheid Europese verzekeraars doorstaat EIOPA stresstest met goed resultaat

Een meerderheid van de Europese verzekeraars en verzekeringsgroepen zou op basis van de cijfers van eind 2013 zowel vóór als na stress voldoen aan de zogenoemde Solvency Capital Requirement (SCR). De SCR is het solvabiliteitsvereiste dat onderdeel is van het nieuwe toezichtraamwerk voor verzekeraars, Solvency II, dat met ingang van 2016 van kracht wordt. De gemiddelde SCR-ratio van de Nederlandse verzekeraars zou boven het minimum van honderd procent liggen, voor alle doorgerekende scenario’s.

Dat blijkt uit de resultaten van de stresstest die de Europese toezichthouder voor verzekeraars en pensioenfondsen, EIOPA, dit jaar heeft uitgevoerd onder Europese verzekeraars. De stresstest is gebaseerd op de cijfers van 2013 en op de grondslagen van Solvency II zoals die ten tijde van de test bekend waren. Het doel van de stresstest was om een indruk te krijgen van de veerkracht van de Europese verzekeringsmarkt in geval van ongunstige marktontwikkelingen. Vanuit Nederland hebben de zes grootste verzekeringsgroepen en zes grootste levensverzekeraars deelgenomen aan respectievelijk de ‘core module’ en ‘low yield module’ van de stresstest. 

In de zogenoemde low yield module van de EIOPA stresstest hebben 225 Europese individuele levensverzekeraars het effect van lage rentescenario’s doorgerekend op hun balans. De resultaten indiceren dat de gemiddelde SCR-ratio van de meeste landen, waaronder Nederland, zowel voor als na de doorrekening van de stressscenario’s boven het gestelde minimum van honderd procent zou liggen. In de uitgangssituatie blijkt dat 16% van de verzekeraars in Europa niet zou voldoen aan de SCR. In de stressscenario’s neemt dit percentage toe tot 20%-24%. Uit het geanonimiseerde rapport van EIOPA blijkt dat er ook in Nederland in de uitgangssituatie verzekeraars met een SCR onder de honderd procent voorkomen. 

De Nederlandse levensverzekeraars blijken daarnaast ook relatief gevoelig te zijn voor een langdurige lage renteomgeving. Dit kan verklaard worden door de langlopende verzekeringsverplichtingen en korter lopende beleggingen (de zogenoemde duration mismatch). 

In het andere gedeelte van de stresstest, de zogenoemde core module, wordt bij 60 verzekeringsgroepen en 107 individuele verzekeraars het effect gemeten van een aantal marktrisico’s en verzekeringstechnische risico’s. De resultaten in deze module worden uitsluitend op Europees niveau gerapporteerd. In de uitgangssituatie blijkt dat een grote meerderheid van de deelnemende verzekeringsgroepen en individuele verzekeraars over voldoende kapitaal beschikt om aan de solvabiliteitsvereisten te voldoen. Ook na de doorrekening van de stressscenario’s indiceren de uitkomsten dat de meerderheid voldoende kapitaal heeft.    

Naar aanleiding van de uitkomsten van de stresstest publiceert EIOPA vandaag ook een aantal aanbevelingen aan nationale toezichthouders. Deze hebben vooral betrekking op het belang van een goede voorbereiding op Solvency II. In één van haar aanbevelingen roept EIOPA nationale toezichthouders op om de gevolgen van een langdurige lage renteomgeving nauwkeurig te monitoren. DNB verwelkomt deze aanbevelingen.

DNB is in gesprek met de deelnemende verzekeraars over de uitkomsten van de stresstest. Zij verwacht dat verzekeraars de nodige maatregelen en voorbereidingen zullen treffen om aan het licht gekomen kwetsbaarheden te adresseren. Per 1 januari 2016 moeten verzekeraars voldoen aan de vereisten onder Solvency II. De recent aangekondigde verplichtstelling van de voorbereidende Solvency II rapportages met ingang van 2015 is hierbij een belangrijke stap richting Solvency II. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.