Ads Top

MKB’er richt vizier op financiering van groei

De financieringsbehoefte van MKB’ers verschuift in 2015 van herfinanciering naar het financieren van groei en uitbreiding. Het aantal ondernemers dat een financiering nodig denkt te hebben is met 8 procent gelijk aan vorig jaar. De gemiddelde omvang van de financiering die MKB’ers denken af te sluiten - 320.000 euro - is fors groter dan de financieringsbehoefte in de afgelopen 12 maanden. Deze bedroeg toen gemiddeld 200.000 euro. Dit blijkt uit de MKB-Financieringsbarometer die ABN AMRO en GfK vandaag publiceren.

Van de ondernemers die een financieringsbehoefte hebben, wil 28 procent deze financiering inzetten voor de groei en uitbreiding van hun bedrijf. Afgelopen jaar was dit 18 procent. Het percentage dat een financiering nodig denkt te hebben voor herfinanciering volgend jaar bedraagt 11 procent ten opzichte van 22 procent het afgelopen jaar.

De financiering wordt bij voorkeur geregeld middels een rekening-courant krediet. 65 procent denkt dat het zal lukken op de gewenste manier financiering te krijgen, waarbij ook wordt gekeken naar andere financieringsvormen - als lease (13 procent), onderhandse lening (21 procent) en eigen vermogen (7 procent) - dan bancair krediet.

Internet is voor 66 procent van de ondernemers de belangrijkste bron om zich te oriënteren op een geschikte financiering. De meeste MKB-bedrijven hebben over klassieke financieringsvormen - een bancaire lening of een rekening-courant krediet - redelijk veel kennis in huis. De helft weet echter niet dat de bank ook kan helpen bij het zoeken naar een andere financieringsvorm.

MKB-ondernemers hebben overwegend positieve verwachtingen voor 2015. Ruim 4 op de 10 MKB-ondernemers hebben in 2014 al een omzetgroei gerealiseerd en nagenoeg hetzelfde aantal verwacht dat hun omzet ook in volgend jaar zal groeien. Ongeveer een derde van de MKB’ers verwacht dat hun omzet in 2015 met 10 procent of meer zal toenemen.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.