Ads Top

Banken mogen samenwerken voor behoud geldautomaten op platteland

ABN AMRO is blij dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toestemming verleent aan de banken om tot op zekere hoogte met elkaar af te stemmen hoe ze contant geld in dunbevolkte gebieden kunnen blijven aanbieden.

In Zeeuws Vlaanderen starten ING, Rabobank, SNS Bank en ABN AMRO een pilot om mensen zo veel mogelijk binnen een straal van 5 kilometer toegang te bieden tot een uitgiftepunt voor contant geld. Daar zijn meerdere oplossingen voor bijvoorbeeld door het plaatsen van geldautomaten of consumenten de gelegenheid bieden om in winkels contant geld bij te pinnen.
Daar waar het plaatsen van een geldautomaat door een bank de beste oplossing is, mogen de banken van de ACM nu onderling afstemmen waar en door welke bank die geldautomaat geplaatst zal worden.

Het gebruik van contant geld is met 10% afgenomen, waardoor geldautomaten minder vaak worden gebruikt. ABN AMRO wil graag goede toegang blijven bieden tot de geldautomaat en zal in 2015 alleen in zeer beperkte gevallen overgaan tot het sluiten of weghalen van een geldautomaat.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.