Ads Top

AFM neemt meldingen van Vereniging Woekerpolis.nl in ontvangst

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft dinsdag  25.000 meldingen en een nadere analyse in ontvangst genomen van de Vereniging Woekerpolis.nl. De meldingen zijn gedaan door polishouders die via de website van de vereniging konden aangeven in hoeverre het probleem met hun beleggingsverzekering door hun verzekeringsmaatschappij is opgelost.

De AFM heeft de meldingen en analyse in ontvangst genomen uit handen van de voorzitter van Woekerpolis.nl, de heer Flipse. Signalen zijn een belangrijke bron van informatie bij het uitvoeren van onze toezichthoudende taak. De AFM is de vereniging daarom erkentelijk voor het doorgeven van de meldingen en zal deze verder bestuderen.

Voorop staat voor de AFM dat het in ieders belang is dat de onzekerheid die de beleggingsverzekeringsproblematiek creëert zo spoedig mogelijk moet worden weggenomen. De AFM volgt de ontwikkelingen in dit dossier aandachtig en stimuleert de sector tot het ondernemen van actie om uiteindelijk de positie van de klant daadwerkelijk te verbeteren.

Bij signalen dat zij zich niet aan deze regels houden, spreekt de AFM hen hierop aan. Bij structurele signalen dat de kwaliteit marktbreed te wensen overlaat, kan de AFM een nader onderzoek starten. De AFM zal vanuit haar rol als onafhankelijk toezichthouder de meldingen en analyse van de Vereniging Woekerpolis.nl meenemen in haar toezicht.

Op 9 oktober van dit jaar heeft de AFM het rapport Nazorg beleggingsverzekeringen gepubliceerd met daarin de resultaten van verzekeraars en adviseurs bij het helpen van hun klanten met een beleggingsverzekering. De AFM geeft aan het belangrijk te vinden dat vooral de meest kwetsbare klanten zo snel mogelijk in actie komen en moeten worden geholpen.

Verzekeraars en adviseurs moeten alles op alles zetten om voor hun klanten met een niet opbouwende beleggingsverzekering al het mogelijke te doen om hen te activeren. De boodschap dat de klant mogelijk het doelkapitaal niet gaat behalen zonder in actie te komen, moet hierbij dringender onder de aandacht worden gebracht.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.