Ads Top

Nettowinst Van Lanschot stijgt fors

Van Lanschot heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst behaald van 33,7 miljoen euro, drie keer zoveel als in dezelfde periode een jaar geleden. Het herstel van de winst in de eerste helft van 2013 is bemoedigend, zeker gezien de voortdurend moeilijke economische omstandigheden, laat bestuursvoorzitter Karl Guha weten. Het goede resultaat is vooral te danken aan hogere effectenprovisies en de daling van de bedrijfslasten met 7 procent. De rentemarge laat een licht herstel zien ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar door onder andere kredietaflossingen en lagere spaartarieven. De trend onder onze particuliere en zakelijke klanten om met spaar- en depositogelden hun hypotheek en andere leningen af te lossen houdt aan. Daarnaast kiezen klanten in toenemende mate weer voor beleggen in plaats van sparen. Lagere depositotarieven spelen hierbij ook een rol.
De hogere aflossingen en de verschuiving naar beleggen leidden tot een daling van de client assets, die deels werd gecompenseerd door de instroom van nieuwe vermogensbeheermandaten van zowel particuliere als institutionele klanten. De totale assets under management zijn dan ook gestegen naar 41,2 miljardeuro. De voorkeur van klanten voor discretionaire mandaten vertaalt zich in hogere beheerprovisies.
Door de kredietaflossingen van particuliere en zakelijke klanten is de kredietportefeuille verder verkleind. De toevoeging aan de kredietvoorziening bedraagt 41,5 miljoen euro en is daarmee sterk gedaald ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar en ligt in lijn met het niveau van het eerste halfjaar van 2012. Door het uitdagende economische klimaat in Nederland zijn onze kredietverliezen al enkele jaren hoger dan daarvoor gebruikelijk was, maar deze lijken zich nu te stabiliseren.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.