Ads Top

Tuchtraad Assurantiën acht klacht ongegrond

De Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) heeft onlangs een klacht ongegrond verklaard over een geschil rondom een vaststellingsovereenkomst. De klager in kwestie beklaagde zich erover dat de verzekeraar buiten zijn medeweten om ook afspraken had gemaakt met zijn adviseur.
De Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) bestaat uit een negen onafhankelijke rechters, en ziet erop toe dat verzekeraars ten opzichte van consumenten de goede naam, het aanzien van en het vertrouwen in de bedrijfstak in stand houden. De raad kan klachten ontvangen via het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), maar ook van verzekeraars zelf, overheden, toezichthouders, werkgevers- en werknemersorganisaties. Klachten worden getoetst op de bindende zelfregulering van het Verbond. Als een klacht gegrond wordt verklaard, bepaalt het Verbondsbestuur welke sanctie (zoals een berisping) hieraan wordt verbonden.
Recent kreeg de Tuchtraad een klacht binnen over de afwikkeling van een geschil over een levensverzekering. De klager en verzekeraar hebben hierover een vaststellingsovereenkomst gesloten, maar de klager is het niet eens met de manier waarop die overeenkomst tot stand is gekomen. Hij besluit daarop een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie van Kifid en stelt dat de verzekeraar buiten zijn medeweten een separate overeenkomst met zijn adviseur heeft gesloten over de afronding van het geschil. Volgens de klager is dat niet juist. De Geschillencommissie heeft de klacht doorgezonden aan de Tuchtraad om te beoordelen of de verzekeraar bij de totstandkoming van de overeenkomst in strijd met de voor de verzekeraar geldende tuchtrechtelijke bepalingen heeft gehandeld. De Tuchtraad oordeelt dat dit niet het geval is en heeft de klacht ongegrond verklaard. Er volgt dus ook geen sanctie.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.