Ads Top

ABN kan naar de markt

Gevel van het hoofdkantoor van ABN AMRO.ABN AMRO kan op termijn terug naar de markt. Het kabinet heeft daarbij de ambitie om een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren. De ministerraad heeft op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën het principebesluit genomen dat onder voorwaarden een beursgang de beste optie is wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: de financiële sector moet voldoende stabiel zijn, er moet voldoende interesse zijn in de markt en de onderneming moet er klaar voor zijn. Over een jaar zal het kabinet opnieuw beoordelen of aan genoemde voorwaarden wordt voldaan. Voor ASR kiest het kabinet voor een beursgang of onderhandse verkoop.
'Banken vervullen een belangrijke rol in de samenleving. De beoogde beursgang van ABN AMRO en die van ASR bevordert de concurrentie in de financiële sector. Dat is – zeker op de langere termijn – goed voor de consument. De beursgangen sluiten aan bij de vandaag gepresenteerde visie op de Nederlandse bankensector. Banken moeten bijdragen aan het goed functioneren van de Nederlandse economie. Dat gaat het best als zij op eigen benen staan.' aldus minister Dijsselbloem.
De in 2008 door de Staat geredde ondernemingen ABN AMRO en ASR moeten zich de komende maanden prepareren op een beursgang. Dat is een no-regret maatregel die de bank helpt de eigen bedrijfsvoering in kaart te brengen en niet vooruitloopt op het besluit de bank wel of niet naar de beurs te brengen. De bank en de verzekeraar moeten daarbij verdere rendementsverbeteringen laten zien en de interne organisatie voorbereiden op een beursnotering. Beide ondernemingen hebben daarvoor tijd nodig. ABN AMRO minimaal een jaar en ASR ongeveer een half jaar. Na die periode wordt de stabiliteit van de financiële sector, de interesse in de markt en de vorderingen van ABN AMRO en ASR opnieuw bekekenen. Pas dan wordt definitief de afweging gemaakt of een beursgang opportuun is. Bij een besluit tot verkoop nemen de concrete voorbereidingen vervolgens nog minimaal vier tot zes maanden in beslag.
Op dit moment wordt geschat dat de waarde van ABN AMRO bij een beursgang kan toegroeien naar een bedrag van rond de 15 miljard euro (kernkapitaal zoals vastgesteld door toezichthouder). De Staat heeft tot nu toe 21,66 miljard euro in de onderneming geïnvesteerd. Bij ASR wordt de waarde geschat op 2,15 miljard euro tot 2,3 miljard euro. De Staat heeft tot nu toe 3,65 miljard aan ASR uitgegeven. Voor beide waarderingen geldt dat het momentopnamen zijn.
Ten aanzien van SNS liggen er nog geen concrete plannen. De verkoopmogelijkheden voor SNS REAAL zijn afhankelijk van het besluit van de Europese Commissie over het herstructureringsplan.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.