Ads Top

'Blijf alert op fraude'

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond waarschuwde onlangs voor mogelijke zwendel met facturen voor het herstellen van autoruitschade. Het persbericht hierover heeft veel publiciteit opgeleverd. Ook de Stichting Glasgarant is blij met de aandacht voor fraude maar waarschuwt wel dat mensen alert moeten blijven; fraude zal altijd blijven bestaan.
Het CBV ontving van meerdere verzekeraars tientallen signalen over autoruitherstellers, die verzekerden confronteren met rekeningen voor ruitreparaties die een paar jaar geleden zijn uitgevoerd. Bij de factuur wordt aangegeven dat de klant alsnog zelf moet betalen, omdat de verzekeraar de schade niet aan de reparateur zou hebben vergoed. In de meeste gevallen gaat het om rekeningen van enkele tientallen euro’s.
De factuur is voorzien van een zogeheten akte van cessie, die de klant ondertekend heeft ten tijde van de ruitreparatie. Dat is een verklaring waarbij de verzekerde in geval van schade een andere partij, in dit geval de ruitreparateur, machtigt om de herstelkosten te claimen bij de verzekeraar. In strijd met de wettelijke voorschriften op het gebied van herinneringen en aanmaning wordt in de factuur gesteld dat de nota binnen vijf dagen moet worden betaald, omdat anders incassokosten dreigen. Verzekerden worden zo onder druk gezet tot betaling van kosten die zij in veruit de meeste gevallen niet meer verschuldigd zijn. Het Verbond van Verzekeraars adviseert verzekerden die geconfronteerd worden met een factuur voor in het verleden uitgevoerd ruitherstel niet meteen te betalen, maar het herstelbedrijf te verzoeken eerst de afwijzing van de verzekeraar te tonen. Als de hersteller dat niet doet of niet thuis geeft, adviseert het Verbond om contact op te nemen met de nationale fraudehelpdesk voor fraudemeldingen: www.fraudehelpdesk.nl
Joop Jansen, voorzitter van de Stichting Glasgarant sluit zich aan bij dat advies, maar waarschuwt dat fraude altijd zal blijven bestaan en we dus alert moeten blijven. “Een aantal jaren geleden bestond er een ander manier van frauderen. Toen werden consumenten gewezen op bijvoorbeeld een sterretje in hun ruit, terwijl er helemaal geen sterretje in hun ruit zat, maar er slechts sprake was van een oppervlakkige beschadiging. Nu is het deze vorm van frauderen. Bedrijven die dit doen blijven altijd op zoek naar een vorm van fraude, daar zullen we niet aan ontkomen.” Het beste advies dat kan worden geven is volgens Jansen om de factuur niet te betalen. “Neem daar contact over op met je verzekeraar of met de fraudehelpdesk.”

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.