Ads Top

Stabiele, competitieve en dienstbare bankensector onmisbaar voor Nederland

De NVB is met het kabinet van mening dat een solide, integere en concurrerende bankensector onmisbaar is voor Nederland. Daarom werken Nederlandse banken hard aan een sector die dienstbaar is aan de economie en de klant centraal stelt.
Het kabinet kiest in haar visie op de sector nadrukkelijk om door te gaan op de ingeslagen weg naar Europees toezicht.  De NVB onderschrijft het belang van een snelle invoering van alle onderdelen van de Bankenunie.
Het is ook goed dat het kabinet bij een eventuele verhoging van de leverage ratio in Europees verband wil optrekken. Daarbij moet bedacht worden dat een te snelle verhoging beperkend kan werken op de kredietverlening, in het bijzonder voor kredieten met een lage risicoweging, zoals hypotheken.
De NVB werkt aan een vernieuwing van de Code Banken door deze aan te vullen met gemeenschappelijke waarden van banken, gedragsregels voor alle medewerkers waaronder regels over de “bankierseed”, én met tuchtrecht dat op die medewerkers van toepassing is. Het vertrouwen in de bancaire sector is er immers mee gediend dat banken duidelijk maken waarvoor ze staan. De NVB is blij dat het kabinet deze aanpak in haar visie op de sector omarmt.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.