Ads Top

Deel documenten onderzoek lekken informatie DSB hoeft niet openbaar

De minister van Veiligheid en Justitie mocht weigeren het merendeel van de documenten uit het zogenoemde 'onderzoek Barcelona' openbaar te maken. In dat Rijksrecherche-onderzoek stond de vraag centraal hoe RTL Nieuws in december 2009 de beschikking had gekregen over vertrouwelijke stukken van De Nederlandsche Bank over de DSB Bank. Wel moet minister Opstelten een proces-verbaal van de Rijksrecherche en een passage uit een ander proces-verbaal openbaar maken. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (28 augustus 2013). Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.
RTL Nederland had de minister op grond van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagd alle processen-verbaal van de Rijksrecherche en alle onderliggende informatie openbaar te maken die betrekking hebben op het onderzoek van de Rijksrecherche naar het lekken van vertrouwelijke informatie over de DSB bank naar RTL Nieuws.
Hoewel de minister enkele documenten (gedeeltelijk) openbaar heeft gemaakt, heeft hij openbaarmaking van het merendeel van de documenten geweigerd. Naar het oordeel van de Raad van State mocht hij dit doen. Daarbij is van belang dat na het sluiten van het 'onderzoek Barcelona' een oud-bestuurder van de DSB Bank aangifte heeft gedaan tegen De Nederlandsche Bank. De minister heeft aannemelijk gemaakt dat de informatie uit het Rijksrecherche-onderzoek 'van belang kan zijn voor enige beslissing die naar aanleiding van de nieuwe aangifte moet worden genomen en dat openbaarmaking hiervan ertoe kan leiden dat de opsporing en vervolging van strafbare feiten wordt gefrustreerd', aldus de hoogste bestuursrechter. De minister mocht het belang van opsporing en vervolging dan ook zwaarder laten wegen dan het publieke belang bij openbaarmaking van de informatie.
De rechtbank in Amsterdam oordeelde in juni 2012 nog dat de minister een aantal passages in drie documenten alsnog openbaar moest maken. Dat is nu van de baan.
De minister moet wel een proces-verbaal van de Rijksrecherche openbaar maken over een kort geding tussen De Nederlandsche Bank en RTL Nederland. Verder moet een passage openbaar worden gemaakt uit een samenvatting van de bevindingen van het onderzoek van de Rijksrecherche tot dan toe. De Raad van State is van oordeel dat zowel het proces-verbaal als de passage uit de samenvatting informatie bevat die vergelijkbaar is met informatie die wel openbaar gemaakt is en openbaarmaking daarvan daarom niet achterwege mocht blijven.
Het 'onderzoek Barcelona' bestaat uit in totaal 59 documenten. Eén daarvan heeft de minister volledig openbaar gemaakt, 29 documenten zijn gedeeltelijk openbaar gemaakt. De rest is geweigerd of was al in het bezit van RTL Nederland.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.