Ads Top

Lagere zorgpremie in 2013 door positieve resultaten verzekeraars

De gemiddelde zorgpremie daalde licht in 2013. Dit komt door de positieve resultaten van zorgverzekeraars, die zij onder andere behalen door een scherpe inkoop van zorg. Dit stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vast in haar jaarlijkse marktscan van de zorgverzekeringsmarkt. Zonder de inspanning van verzekeraars had iedere verzekerde dit jaar 117 euro meer moeten betalen aan de zorg.
De gemiddelde zorgpremie daalde van 1226 euro in 2012 naar 1213 euro in 2013. Deze daling met per saldo 13 euro werd mogelijk door de positieve resultaten van zorgverzekeraars, onder andere door het scherper inkopen van zorg. Dit leverde een besparing van in totaal 117 euro op. De pakketmaatregelen van de overheid en de jaarlijkse stijging van het zorggebruik verhoogden de premie weer met 104 euro. De grootste voordelen haalden verzekeraars dankzij het preferentiebeleid voor geneesmiddelen. Hiermee dwingen zorgverzekeraars af dat apotheken goedkopere medicijnen met dezelfde werkzame stof aanbieden aan hun patiënten. Dit preferentiebeleid heeft tot nu toe al 750 miljoen euro bespaard.
Onder andere door de scherpe zorginkoop hebben de zorgverzekeraars dit jaar naar verwachting opnieuw meevallende resultaten. Dit geeft hen de mogelijkheid om nog meer onderscheid te maken tussen de polissen voor 2014. Zorgverzekeraars kunnen de opbrengsten bijvoorbeeld gebruiken om de zorgpremies verder te verlagen of voor dezelfde premie als vorig jaar een zorgpakket samen te stellen met meer keuze uit gecontracteerde zorgaanbieders.
Om te zorgen dat verzekerden de zorgpolissen goed kunnen vergelijken, moeten zorgverzekeraars op tijd informatie geven over de inhoud van het zorgpakket, met welke zorgaanbieders zij een contract hebben gesloten en welke vergoeding zij geven voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders.
De zorgverzekeringsmarkt is toegankelijk. Hoewel de meeste mensen vinden dat het veel tijd en moeite kost om polissen te vergelijken, stappen steeds meer verzekerden over naar een andere verzekeraar: het aantal overstappers in 2013 is met 8,3% het hoogst sinds 2007. De NZa ontving geen signalen over het schenden van acceptatieplicht, het verbod op premiedifferentiatie of andere vormen van risicoselectie die in strijd zijn met de wet. De basisverzekering is hierdoor toegankelijk voor iedereen. Ook de aanvullende verzekering, waarvoor wel acceptatievoorwaarden gesteld mogen worden, is zeer toegankelijk. De NZa blijft volgen of verzekeraars zich aan de wettelijke acceptatieplicht voor de basisverzekering houden.
De cijfers wijzen erop dat consumenten proberen op hun zorgverzekeringen te besparen. Zo kiest bijna 10% van de verzekerden voor een vrijwillig eigen risico. Ook het aantal verkochte aanvullende zorgverzekeringen daalde van 14,7 miljoen in 2012 tot 14,3 miljoen in 2013. Dit betekent dat nu iets meer dan 85% van alle verzekerden een aanvullende zorgverzekering heeft. Van de verzekerden sloot 9% een restitutiepolis zonder gecontracteerde zorg af in 2013.
Het aantal onverzekerden is met dank aan de Wet 'Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering' in 2011 sterk teruggelopen. Het aantal wanbetalers bleef in 2012 vrijwel ongewijzigd.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.