Ads Top

Nettowinst BNG Bank 123 miljoen euro

BNG Bank heeft het eerste halfjaar van 2013 een nettowinst behaald van 123 miljoen euro, een daling van 36 miljoen ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Het renteresultaat, het kernresultaat van de bank, is met 13 miljoen licht gestegen. Het resultaat financiële transacties stond onder druk door een aanpassing van de wijze van waardering van derivaten in aansluiting op wat in de markt gebruikelijk is geworden; dit leidde tot een incidenteel ongerealiseerd resultaat van 27 miljoen negatief. Daarnaast heeft de bank een additionele bijzondere waardevermindering van ruim 20 miljoen op een deelneming genomen.
De nieuw verstrekte langlopende leningen over de verslagperiode bedragen 5,7 miljard euro, gelijk aan het eerste halfjaar 2012. De maatschappelijke betekenis van BNG Bank wordt onderschreven door het aanhoudend hoge aandeel van de bank in de totale financieringsvraag vanuit de klantensectoren. De klantvraag in 2013 betreft overwegend herfinanciering van bestaande leningen. Als gevolg van de economische omstandigheden en de aangekondigde bezuinigingen zijn klanten terughoudend met het aangaan van nieuwe investeringen.
Ten behoeve van herfinanciering en nieuwe kredietverlening heeft BNG Bank in de verslagperiode voor 7,7 miljard (2012: 9,8 miljard) langlopende financiering aangetrokken. Door de afnemende onrust op de internationale kapitaalmarkten was de bank in staat het liquiditeitsprofiel tegen gunstige voorwaarden te verbeteren. BNG Bank verwacht dat het renteresultaat over 2013 hoger zal uitkomen dan over 2012. Het resultaat financiële transacties zal ook in 2013 gevoelig blijven, mede door de ontwikkelingen van de Europese schuldencrisis. Gezien alle onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2013. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.