Ads Top

VNO-NCW en MKB-Nederland: Economie heeft vaste grond nodig

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn geschrokken van de nieuwste cijfers van CPB en CBS. Waar Europa als geheel voorzichtig uit de crisis klimt, blijft Nederland pijnlijk achter. Als Nederland dit jaar uit de recessie wil komen, dan dienen lastenverhogingen voor burgers en bedrijven achterwege te blijven.
Nederland is in een negatieve spiraal terecht gekomen door een dalende consumptie. Consumenten zijn bezorgd over de economie en lossen daarom versneld hun schulden af. Ook de stijgende lasten beperken de uitgaven van de consumenten. Als gevolg hiervan beperken bedrijven hun investeringen, en lopen de inkomsten van de overheid terug. Nieuwe lastenverhogingen versnellen deze negatieve spiraal.
Voorop moet staan dat de economie moet gaan groeien. Dat betekent direct lagere werkloosheid en meer vertrouwen. Naast het voorkomen van nieuwe lastenverzwaringen, moeten we hiervoor onze sterke punten aanwenden. De Nederlandse economie is structureel zeer sterk. We kennen een overschot op de betalingsbalans en een groot pensioenvermogen. Een oplossing kan liggen in een deel van ons pensioenvermogen op verantwoorde en aantrekkelijke wijze in te zetten voor de binnenlandse problematiek, in het bijzonder op de huizenmarkt.
De krimp in de export onderstreept tot slot de absolute noodzaak een offensieve handelsagenda te voeren. Door aansluiting te zoeken bij groeimarkten, met de inzet van het volledige kabinet en door buitenlandse bedrijven naar Nederland te halen en de bezuinigingen op de posten te stoppen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.