Ads Top

Triodos Bank sinds begin financiële crisis in 2008 meer dan verdubbeld in omvang

Triodos Bank is in 2012 sterk gegroeid. Het balanstotaal stijgt met 23 procent tot 5,3 miljard euro. De kredietverlening aan duurzame bedrijven stijgt met 16 procent. Dit is minder dan verwacht. De doorlooptijd van nieuwe financieringen aan duurzame bedrijven en projecten is langer als gevolg van de economische recessie en ook door onzekerheid over overheidssteun aan sectoren zoals duurzame energie en cultuur.
Het totaal toevertrouwd vermogen bestaande uit Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking, is gegroeid met 19 procent tot 8 miljard euro. De netto winst bedraagt 22,6 miljoen, een stijging van 31 procent ten opzichte van 2011. Het aantal klanten groeit tot meer dan 437.000.
Met de opening van een agentschap in Parijs zet Triodos Bank in 2013 de eerste stappen in Frankrijk. Triodos Bank heeft nu vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland. De opening van het Franse agentschap is een belangrijke volgende stap in de ambitie van de bank om een Europese bank te worden. De afgelopen acht jaar is via de Belgische vestiging een portefeuille met duurzame energie projecten in Frankrijk opgebouwd. Vanuit Parijs zullen deze activiteiten worden ondersteund en wordt de haalbaarheid voor de oprichting van een volledige bankvestiging in Frankrijk onderzocht.
Het eigen vermogen van Triodos Bank is in 2012 met EUR 114 miljoen (25%) gestegen, waarvan EUR 96 miljoen als gevolg van een succesvolle emissie van certificaten van aandelen. Het nieuwe kapitaal is afkomstig van duizenden particulieren die mede-eigenaar willen zijn van de bank. Zij herkennen zich in de duurzame missie van de bank en waarderen ook de robuustheid van het bankmodel. Het aantal certificaathouders stijgt van 21.000 naar meer dan 26.000.
De kwaliteit van de kredietportefeuille blijft ondanks de economische recessie over het geheel genomen goed. Uitzondering was de portefeuille in de sector energieopwekking op basis van biomassa. Deze sector heeft aanhoudend ernstig te lijden onder het sterk fluctuerende aanbod van grondstoffen en de grote prijsschommelingen als gevolg daarvan. Bovendien spelen kinderziektes in deze relatief nieuwe technologie de sector parten. Voor het grootste deel is voor die risico's een voorziening getroffen. De tegenvallende prestaties van deze projecten zullen onze resultaten niet langer beïnvloeden. De toevoeging aan de voorzieningen is 0,67% van de gemiddelde kredietportefeuille (2011: 0,63%).
Triodos Investment Management voert de directie over 19 beleggingsfondsen. Het betreft zowel fondsen voor particulieren als voor institutionele beleggers. Het totaal beheerd vermogen bedraagt 2,2 miljard euro. De groei van de gezamenlijke beleggingsfondsen bedraagt 137 miljoen (een stijging van 7 procent). Marktontwikkelingen en overheidsbezuinigingen in verschillende landen in Europa, beperkten nieuwe investeringen en de groei.
Triodos beleggingsfondsen beleggen in duurzame sectoren zoals microfinanciering, biologische landbouw, culturele instellingen, duurzame energie, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op sociaal- en milieubeleid (SRI).  Eind 2012 financierden Triodos Bank en de Triodos beleggingsfondsen 350 duurzame energieprojecten in Europa, die samen voorzien in de elektriciteitsbehoefte van 1,3 miljoen huishoudens.
Voor 2013 verwacht Triodos Bank een onverminderde groei van tussen de 15 en 20 procent. De winst zal naar verwachting op hetzelfde niveau blijven of iets verbeteren. We zijn er ons van bewust dat de economische recessie als gevolg van de financiële crisis, zich in 2013 zal voortzetten. Dit kan een negatieve invloed hebben op de resultaten van Triodos Bank.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.