Ads Top

Bedrijven en instellingen onderschatten impact nieuwe betaalstandaard

Precies één jaar voor de invoering van SEPA onderschatten bedrijven en instellingen nog altijd de inspanningen die nodig zijn om te voldoen aan deze nieuwe regels voor het Europese betalingsverkeer. Dat blijkt uit een onderzoek van PwC onder bijna 300 treasury- en it-specialisten over de mate waarin hun organisatie klaar is voor SEPA. Volgens PwC loopt 55 procent van alle bedrijven en instellingen een groot risico de deadline van 1 februari 2014 niet te halen. Daardoor kan bij banken een stuwmeer aan niet te verwerken betalingstransacties ontstaan. Bedrijven moeten daarom rekening houden met een tijdelijk werkkapitaalprobleem.
Over een jaar worden standaard binnenlandse betaalproducten, zoals overschrijving en incasso in heel Europa vervangen door producten die voldoen aan de regels voor SEPA, de Single Euro Payments Area. SEPA is een initiatief van Europese banken dat is overgenomen door de Europese Commissie. Het heeft tot doel om alle eurobetalingen te standaardiseren, zodat er geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen. Het gebruik van het IBAN-nummer is wellicht het meest bekend. De verwerking van standaard binnenlands betalingsverkeer gaat ingrijpend veranderen. Organisaties moeten hiervoor aanpassingen maken. Het meest ingrijpend zijn de veranderingen voor het incassoproces.
Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven en instellingen nog een hoop werk te verzetten hebben, willen ze in 2014 voldoen aan de nieuwe standaarden. Zo moet 22 procent überhaupt nog voorbereidingswerkzaamheden in kaart brengen en plannen. Bij de overige organisaties is de scope van werkzaamheden onvolledig. Minder dan 30 procent valideert correctheid van stamgegevens als onderdeel van hun voorbereiding op SEPA. Minder dan 20 procent betrekt hun HR-, juridische- en verkoopafdeling bij het project. Ook werken veel organisaties heel dicht tegen de deadline aan, waardoor zij bij de minste of geringste vertraging risico lopen niet op 1 februari 2014 tijd klaar te zijn.
Maar liefst 92 procent noemt het aanpassen van hun interne systemen de grootste kopzorg. Ook zijn veel organisaties bang dat hun klanten niet goed voorbereid zijn op de nieuwe regels: 43 procent denkt dat een meerderheid van hun klanten de SEPA-deadline niet haalt.
"De combinatie van al deze bevindingen samen doen ons concluderen dat 55 procent van alle organisaties een groot risico loopt de deadline uiteindelijk niet te halen", zegt Bas Rebel, senior director bij PwC. "Dit is niet alleen slecht nieuws voor die bedrijven, maar ook voor hun handelsrelaties en de betaalindustrie. Zonder extra inspanningen ontstaat er begin volgend jaar een stuwmeer aan niet te verwerken betalingstransacties, omdat ze simpelweg niet langer verwerkt kunnen worden. De begunstigde zal langer op zijn geld moet wachten terwijl de opdrachtgever en de banken extra handwerk moeten verrichten."
Bas Rebel vreest vooral dat organisaties die afhankelijk zijn van incassomachtigingen, zoals stichtingen en verenigingen, straks in moeilijkheden komen. "Zij hebben niet altijd de kennis om hun betalingssystemen aan te passen." Volgens hem doen bedrijven en instellingen er bovendien verstandig aan niet alleen te focussen op hun eigen voorbereidingen, maar ook actief navraag bij hun klanten te doen. "Betalingsachterstanden van een paar belangrijke klanten kan al gauw tot grote problemen met het werkkapitaal leiden, waardoor een organisatie niet aan haar eigen verplichtingen kan voldoen."

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.