Ads Top

Rechter beslist 13 februari over ingrijpen bij Woekerpolis Claim

Op 13 februari aanstaande beslist de Rechtbank Amsterdam over het verzoekschrift dat Mannes-Jan den Breejen bij de Rechtbank Amsterdam indiende omtrent de problematiek binnen de Stichting WPC (Woekerpolis Claim). Hierin vraagt de mede oprichter van WPC de rechter onder meer om voorzitter Jasper Van Schaaik (aangetreden in 2010) te vervangen, om zo de impasse bij WPC te doorbreken. Den Breejen wil dat er een onafhankelijk voorzitter wordt benoemd, of anders een bewindvoerder, ook die kan orde op zaken stellen. Voornaamste reden is dat Van Schaaik volgens Den Breejen onvoldoende meewerkt aan uitvoering van afspraken met de Belastingdienst, er geen jaarrekening wordt opgesteld, en 60.000 polishouders binnen de achterban niet meer worden geïnformeerd. Het laatste nieuws van WPC is van 09 juni 2011, en ook nieuwsbrieven worden niet meer verstuurd door de Stichting.
Volgens een kostenoverzicht van Den Breejen diende het bestuur sinds 01 juli 2011 wel voor meer dan 250.000 euro aan kosten in bij de Stichting. Er wordt wel gewerkt, maar de 60.000 leden zien echt helemaal niets meer voor hun donatie. In 2012 zijn door WPC drie regelingen gesloten met verzekeraars, Den Breejen en de achterban werden hierover niet geïnformeerd. Verder is de jaarrekening 2011 nog steeds niet opgesteld, terwijl dit op 30 juni 2012 volgens de Wet en de statuten al had moeten gebeuren. Onverkoopbaar, noemt Den Breejen het, zeker voor een consumentenorganisatie, die staat voor financiële deugdelijkheid en transparantie is dit onbegrijpelijk.
De problemen zijn volgens Den Breejen mede ontstaan doordat Van Schaaik rond de zomer van 2011 zonder zijn instemming voor een bank is gaan werken. Dit terwijl WPC optreedt tegen banken en verzekeraars. Van Schaaik heeft simpelweg te weinig tijd voor zijn functie bij WPC.
Na het opnieuw aankaarten van de problematiek binnen de Stichting, werd Den Breejen prompt door Van Schaaik ontslagen. "Ik had nooit gedacht dat deze Stichting, die ik destijds doelbewust (mede) heb opgericht, nu zelf zo'n puinhoop zou worden. Het is iets waar je tranen van laat," zo vertelt Den Breejen. Probleem is dat een stichtingsbestuur altijd bij meerderheid van stemmen besluit. Ook tot wanbeleid kan zo besloten worden. De term beleid moet in deze enigszins worden gepreciseerd, zo voegt hij nog toe. Probleem is eigenlijk juist dat er sinds circa 1,5 jaar geen beleid meer wordt gemaakt binnen WPC.
Het gaat Den Breejen er vooral om dat de Stichting weer in het gareel komt, voor hem een principe kwestie. Dit kan via een oplossing buiten de rechter of via de rechter, maar tot een oplossing in der minne bleek Van Schaaik tot dusver weinig bereidheid te hebben. Ook bij de drie advocaten van het luxe Amsterdamse grachtengordel kantoor Bergh Stoop & Sanders, die het bestuur van WPC inschakelde, blijkt weinig oplossingsbereidheid. "Het is niet zo dat ik zonder werk zit, hiernaast heb ik nog zeven andere bedrijven en stichtingen. Maar ik ben wel zeer idealistisch en een volhouder als het gaat om rechtvaardigheid," zo stelt Den Breejen tot slot. Als het nodig is zal hij de komende jaren doorgaan om de belangen van de donateurs te blijven behartigen.
Den Breejen, Internet ondernemer en onderzoeker, was in 2003 oprichter van de Stichting JuniorLease, een Stichting die opkwam voor de belangen van gedupeerden van Dexia Bank (voorheen Legio Lease).

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.