Ads Top

SNS genationaliseerd

De minister van Financiën heeft in overeenstemming met de minister-president en in nauw overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) SNS REAAL genationaliseerd. Het spaargeld van klanten is volgens DNB 'veilig' en de dienstverlening van SNS REAAL is 'gewaarborgd'. Met de ingreep zijn volgens DNB grote problemen voor de financiële stabiliteit en de economie voorkomen. De bank en verzekeraar is door verliezen bij zijn vastgoedonderdeel Property Finance zo diep in de problemen geraakt, dat zij niet zelfstandig verder kan. Ook een redding met hoofdzakelijk privaat kapitaal bleek niet haalbaar. De top van de bank - onder wie topman Ronald Latenstein en financieel directeur Ference Lamp en voorzitter van de raad van commissarissen Rob Zwartendijk treden terug omdat zij het oneens zijn met het ingrijpen.
Alle aandelen, Stichting Beheer SNS REAAL Core Tier 1 capital securities en achtergestelde obligaties worden onteigend ten name van de Staat der Nederlanden. De onteigening van de achtergestelde onderhandse schulden geschiedt door onteigening van de met die schulden corresponderende passieve vermogensbestanddelen van SNS REAAL en SNS Bank ten name van de Stichting Afwikkeling Onderhandse Schulden SNS REAAL, gevestigd te Utrecht.
Het besluit tot onteigening treedt heden, 1 februari 2013, om 08:30 uur in werking. De onteigende effecten en vermogensbestanddelen gaan op dat tijdstip van rechtswege over op de Staat der Nederlanden, onderscheidenlijk de Stichting Afwikkeling Onderhandse Schulden SNS REAAL. De oorspronkelijke rechthebbenden kunnen vanaf dat tijdstip niet meer over de onteigende effecten en vermogensbestanddelen beschikken.
De onteigening is noodzakelijk gebleken vanwege de uitzichtloze situatie waarin SNS Bank en SNS REAAL waren komen te verkeren en het ernstige en onmiddellijke gevaar dat van die situatie uitging voor de stabiliteit van het financiële stelsel.
Voor de volledige tekst van het besluit tot onteigening, waarin de onteigende effecten en vermogensbestanddelen in meer detail worden omschreven, wordt verwezen naar de website van het Ministerie van Financiën, waar de integrale tekst van het onteige¬ningsbesluit kan worden geraadpleegd.
Het onteigeningsbesluit vermeldt tevens op welke wijze belanghebbenden tegen het besluit kunnen opkomen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.