Ads Top

Rabobank benoemt Carlo van Kemenade tot Directeur Retail Nederland

Carlo van Kemenade komt per 1 april 2024 de groepsdirectie van Rabobank versterken als Directeur Retail Nederland. Als lid van de groepsdirectie zal hij voor een termijn van vier jaar verantwoordelijk zijn voor het gehele Retail domein in Nederland.

De benoeming van Carlo van Kemenade is nog onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders. De herschikking van portefeuilles onderstreept de strategie van de bank die haar leidende positie in Nederland wil versterken en wereldwijd de toonaangevende F&A-bank en leidend in vendor finance wil zijn.

De coöperatieve Rabobank herschikt portefeuilles en verankert haar strategie in de groepsdirectie:

Door het samenvoegen van de portefeuilles voor Particuliere klanten en Bedrijven zet Rabobank een belangrijke stap richting een eenvoudigere en meer klantgerichte Retail Nederland organisatie. De aanpassing betekent dat Kirsten Konst en Mariëlle Lichtenberg per 1 april 2024 terugtreden als lid van de groepsdirectie. In de tussenliggende periode blijven ze volledig gecommitteerd bijdragen aan de veranderingen in het retail bedrijf om de nieuwe organisatie een goede start te bezorgen en een goede overdracht te realiseren.

Door de benoeming van Carlo van Kemenade als Directeur Retail Nederland ontstaat een vacature voor de positie CEO DLL. Na goedkeuring van de toezichthouders zal de nog te benoemen nieuwe CEO van DLL in de loop van 2024 zitting nemen in de groepsdirectie en verantwoordelijk zijn voor de groepsbrede vendor finance activiteiten. Met dit besluit geeft Rabobank uiting aan het strategische belang van de leasingactiviteiten en de ambitie om de wereldwijde leidende positie in de Vendor Finance markt te verstevigen. DLL blijft als dochter van Rabobank een zelfstandige entiteit.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.