Ads Top

Boete Zwaan Finance voor overtreding regels ter voorkoming van witwassen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft december 2023 een bestuurlijke boete van 94.000 euro opgelegd aan Zwaan Finance B.V van Harry Mens omdat Zwaan Finance als beheerder van zeven beleggingsinstellingen (vastgoedfondsen) haar verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) niet heeft nageleefd. De overtredingen vonden plaats in de periode tussen juli 2018 en oktober 2022.

Zwaan Finance is een beheerder van beleggingsinstellingen, die onder het registratieregime valt (light-beheerder). Deze groep is uitgezonderd van een vergunningplicht, maar staat wel onder toezicht van de AFM voor wat betreft de Wwft-regelgeving. Evenals beheerders met een vergunning, vervullen zij onder de Wwft een rol als poortwachter om criminele geldstromen buiten het financiële stelsel te houden.

Zwaan Finance heeft haar rol als poortwachter niet naar behoren vervuld. Zij heeft er niet voor gezorgd dat de door haar beheerde beleggingsfondsen beschikten over een deugdelijk cliëntacceptatieproces en een voortdurende controle uitoefenden op de zakelijke relaties en hun transacties. Ook werd niet gecontroleerd of de cliënt of de uiteindelijk belanghebbende (UBO) hiervan een politiek prominente persoon (PEP) was. Hierdoor liepen de beleggingsfondsen het risico dat hun dienstverlening werd misbruikt voor het witwassen van geld of het financieren van terrorisme.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.