Ads Top

Hoogwater in Nederland moeilijk verzekerbaar

Rivieren in Nederland leken de afgelopen tijd bijna te overstromen en sommige plekken zijn onbereikbaar omdat de weg ernaartoe onder water staat. Volgens de waterschappen werd een dergelijk scenario pas in 2030 verwacht. Een uniforme overstromingsverzekering is er niet. Of waterschade als gevolg van een overstroming verzekerbaar is, hangt sterk af van de verzekeraar, én van de oorsprong van de overstroming. Er wordt gepleit voor een heldere regeling vanaf 2025, maar wat als er in de tussentijd een overstroming komt?  
 
Over het algemeen dekt een woonverzekering onvoorziene waterschade aan je huis. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade door binnengedrongen neerslag, regen of sneeuw, die valt onder de opstal- of inboedelverzekering. Maar in het geval dat een kanaal, beekje of rivier in de buurt overloopt, zoals nu op veel plekken in ons land dreigt, hangt het af van de specifieke voorwaarden van je verzekering of de schade vergoed wordt. Verzekeraars zijn bezig om hun dekking nu uit te breiden, maar het is nog slechts een handjevol verzekeraars die lokale overstromingsschade al dekt.  
 
In het geval dat een grote rivier buiten de dijken treedt of een zeewering het begeeft (primaire waterkeringen), kunnen mensen niet bij hun verzekering ankloppen om de waterschade te verhalen. Dat roept vragen op nu we zien dat het water in het Ijsselmeer en het Markermeer dagen hoog stond. Mocht er schade komen door een overstroming, wie vergoed dat dan? Voor compensatie ben je in zo’n geval aangewezen op de overheid. Voor deze schade kun je een beroep te doen op de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (WTS).
 
Voorkom onduidelijkheid over de procedure
Dat moet anders, vinden verzekeraars. Om onduidelijkheid over de procedure te voorkomen, pleiten zij voor een uniforme regeling waarbij alle overstromingen verzekerbaar zijn. Ze hopen die dekkingen in 2025 te kunnen aanbieden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.