Ads Top

Nieuwe mogelijkheid voor Amerikaanse Nederlanders om problemen bankrekening te voorkomen

Amerikaanse Nederlanders die niet beschikken over een Amerikaans Social Security Number (SSN) hebben, mede als gevolg van de inspanningen van staatssecretaris Snel, een nieuwe mogelijkheid om problemen met hun bankrekening te voorkomen. Door nieuwe regels in de Verenigde Staten hebben zij naast het overleggen van zo’n SSN nu als alternatief de mogelijkheid om een procedure te starten voor het afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit. Hiervoor hoeven Amerikaanse Nederlanders niet eerst belastingaangifte te doen en kunnen ze de procedure doorlopen zonder dat ze over een SSN beschikken. Om mogelijke sluiting van de bankrekening te voorkomen is het wel noodzakelijk om voor het einde van het jaar actie te ondernemen. Omdat de afstandsprocedure toch nog maanden in beslag kan nemen heeft het Amerikaanse consulaat in Amsterdam in overleg met de NVB een brief opgesteld waarmee klanten op korte termijn kunnen aantonen dat zij de procedure zijn gestart.

Voor klanten die geen afstand willen doen van hun Amerikaanse identiteit blijft gelden dat zij een Amerikaans SSN of US TIN moeten doorgeven aan hun bank. Banken mogen alleen dan bankdiensten verlenen aan personen met de Amerikaanse nationaliteit als de bank beschikt over het SSN van die persoon; ook als die persoon in Nederland woont en ook de Nederlandse nationaliteit bezit. Als banken niet over het SSN van Amerikaanse belastingplichtigen beschikken dan kunnen de VS sancties opleggen.  Eerder kregen Nederlandse banken en hun klanten twee jaar uitstel van de verplichting om een SSN aan te leveren maar dat uitstel loopt aan het eind van 2019 af.
Een en ander is het gevolg van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) die sinds 2014 banken verplicht om financiële gegevens van Amerikaanse staatsburgers (adresgegevens, geboortedatum, saldi van rekeningen) te verstrekken aan de Nederlandse belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst stuurt die gegevens door naar de Verenigde Staten. Dit is inmiddels de praktijk.

Voor Amerikaanse Nederlanders die bij hun bank uitsluitend betaal- en/of spaarrekeningen aanhouden waarvan het totale saldo niet meer bedraagt dan $ 50.000 vraagt de bank niet in alle gevallen om een SSN. Eerder schreef staatssecretaris Snel al aan de Kamer dat deze rekeningen niet hoeven te worden gerapporteerd aan de VS.  Maar ook voor deze groep geldt dat nu actie geboden is. Alleen zo worden problemen in de toekomst - bijvoorbeeld bij het aanvragen van een nieuwe bankrekening of wanneer het saldo boven de 50.000 dollar uitkomt - voorkomen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.