Ads Top

Daklozen met een schuldenvrije toekomst

METmet, Springplank, Kredietbank Nederland en Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders hebben afgelopen jaar al verschillende kandidaten zonder werk en woning én met schulden ondersteund. De pilot wordt ‘Werk je Schuld Weg’ genoemd, en vandaag zijn de eerste resultaten gepresenteerd. Tijdens de pilot worden kandidaten zonder woning of werk én met schulden begeleid naar woning, werk en financiële zelfredzaamheid. Dat gebeurt onder meer door huidige schulden af te kopen en om te zetten in een lening. Op basis van de successen van het eerste jaar wordt de pilot uitgebreid.

Het is de eerste keer dat een incassopartij in deze vorm samenwerkt met sociale partners om schulden van kandidaten zonder werk of woning om te laten zetten in een lening. Thijs Eradus, directeur van Springplank: “Deze vorm van kijken naar schuldenproblematiek is uniek en geeft voor alle betrokkenen rondom schulden een groot voordeel. De schuldeiser krijgt meer terug, de schuldenaar heeft meer perspectief op verschillende vlakken en minder lasten. Ik ben enorm trots op de resultaten van afgelopen jaar. Ook geven de kandidaten aan dat ze door de pilot écht een duurzaam perspectief krijgen. Op basis daarvan kunnen we nu gaan uitbreiden; meer kandidaten én we starten ook in Tilburg. De ambitie is om deze werkwijze in te richten voor alle steden waar Springplank actief is of actief gaat worden.”

In de pilot begeleidt Springplank de kandidaten in het afbetalen van de lening en het vinden van woning en werk. METmet coördineert de pilot. Janssen & Janssen bemiddelt bij de schuldeisers over een afkoopregeling en tot slot verleent Kredietbank Nederland een saneringskrediet op basis van maatwerk. Op deze manier wordt de schuld omgezet in een lening.

Er wordt door verschillende sociale investeerders geld beschikbaar gesteld aan de Springplank Foundation. De Foundation staat borg voor de leningen en betaalt de beheerkosten en rente voor de leningen. De kandidaat is hierdoor beter af: doordat er nog maar één lening is, valt er een berg stress weg. Bovendien is de lening toegespitst op de situatie van de kandidaat en is renteloos. De schuldeiser krijgt daarbij altijd meer uitgekeerd dan bij een schuldsanering. Zo gaan zowel kandidaat als schuldeiser erop vooruit. Ook de werkgever van de kandidaat is beter af doordat er geen loonbeslagen meer gelegd worden en er minder ziekteverzuim en productiviteitsverlies is. Door de diverse expertises wordt de kandidaat zonder werk of woning optimaal geholpen.

De pilot is opgenomen in het Innovatielab van de NVVK – de branchevereniging voor sociale kredietverlening en schuldhulpverlening. De pilot mag tijdelijk gebruik maken van een regelarme ruimte om de innovatieve ideeën en werkwijzen in de praktijk te testen. Een expertgroep bestaande uit zowel schuldhulpverleners als schuldeisers monitort dit. Succesvolle ervaringen kunnen vervolgens leiden tot het aanpassen van de NVVK-regels, waarbij het doel is vernieuwing te stimuleren om zo bij te dragen aan meer effectiviteit en efficiëntie van schuldhulpverlening.

Er zullen nog 25 Springplank kandidaten geholpen gaan worden volgens dit model, zowel in Eindhoven als in Tilburg. Voor een klein deel is de financiering rond, mede omdat Springplank en Janssen & Janssen zich nog belangeloos blijven inzetten. Voor de overige kandidaten is Springplank in het proces om de financiering rond te krijgen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.