Ads Top

ABN AMRO MeesPierson ziet eerste tekenen van economische verbetering

Ondanks de eerste, prille signalen die erop wijzen dat de situatie van de wereldeconomie mogelijk wat gaat verbeteren, blijft ABN AMRO MeesPierson de voorkeur geven aan liquiditeiten boven aandelen en obligaties. De private bank van ABN AMRO vindt namelijk dat er nog te veel risico’s en onzekerheden zijn, zoals het aanhoudende handelsconflict tussen China en de VS en de vertraagde groei van de Chinese economie. Daarom houdt de bank vast aan de onderwogen positie in aandelen en obligaties.

ABN AMRO MeesPierson verwacht dat de mondiale groeivertraging aanhoudt. De bank houdt goed in de gaten of de malaise in de productiesector overslaat naar de sterke dienstensector. Dat zou er namelijk op duiden dat de toestand van de economie sneller verslechtert dan nu wordt verwacht. Tegelijkertijd zijn er ook optimistische signalen. In de Europese auto-industrie, bijvoorbeeld, lijkt het dieptepunt te zijn bereikt en is er nu sprake van een stabilisatie. Ook de laatste wendingen in het handelsconflict, zoals het uitstel van extra Amerikaanse heffingen op Chinese producten, hebben een positieve invloed op de markten.

Bovendien blijven de consumentenbestedingen in de VS en Europa hoog, is de rente laag, de inflatie beperkt en de werkgelegenheid sterk. Ondanks deze positieve signalen verandert ABN AMRO MeesPierson de assetallocatie op dit moment niet. De bank wil namelijk eerst meer bewijs waaruit blijkt dat een aanpassing gerechtvaardigd is.

Richard de Groot, voorzitter van het ABN AMRO Beleggingscomité: “Op dit moment bewegen de aandelenmarkten zich in het bovenste gedeelte van hun ‘trading ranges’ terwijl fundamentele factoren, zoals de groei van de bedrijfswinsten, zwak zijn. De financiële omstandigheden zijn sinds begin dit jaar echter aanzienlijk verbeterd, waarbij centrale banken een beleid voeren dat de economie ondersteunt. Politieke risico’s, zoals Brexit en het handelsconflict, zijn weliswaar niet opgelost. Maar ze neigen naar een positievere uitkomst in vergelijking met vorige maand. Het aandelensentiment wordt ook positief beïnvloed doordat er voor beleggers een gebrek aan alternatieven is. De rente op obligaties en spaarrentes is nul of negatief. Voorlopig houden we vast aan onze onderweging in aandelen. Vanwege de betere winst- en groeivooruitzichten geven we op regioniveau de voorkeur aan Amerikaanse boven Europese aandelen.”

Trage groei en lage inflatie blijven de obligatiemarkten beïnvloeden. Over het algemeen zijn de opbrengsten laag of negatief. Dat maakt liquiditeiten aantrekkelijk als risicovrij alternatief. Als alternatief voor toonaangevende staatsobligaties geeft ABN AMRO MeesPierson de voorkeur aan overheidsgerelateerde obligaties, zoals die van de Europese Investeringsbank en staatsobligaties van semi-kernlanden van de eurozone (waaronder Spanje, Frankrijk en Ierland). Investment-grade bedrijfsobligaties genieten eveneens de voorkeur, omdat deze ondersteund zullen worden door het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB). Dit gaat in november weer van start.

High-yield obligaties lijken kwetsbaar voor de vertragende economische groei in Europa. Ondertussen lijken leidende indicatoren in opkomende markten zich te stabiliseren. Daarom geeft ABN AMRO MeesPierson de voorkeur aan obligaties uit opkomende markten boven high- yield. Ook de obligatiemarkten bewegen momenteel binnen bandbreedtes. De private bank doet obligatiebeleggers de suggestie om van de gelegenheid gebruik te maken om de duratie van de portefeuille te verkorten, door binnen een deel van de bedrijfsobligatiepositie te switchen naar obligatie-instrumenten waarvan de duratierisico’s zijn afgedekt (zogenoemde ‘duration-hedged share classes’). Het verlagen van de duratie kan ook door inflatiegerelateerde obligaties te verkopen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.