Ads Top

Economisch Bureau ABN AMRO: Lage rente jaagt woningmarkt weer aan

De lage hypotheekrente zorgt voor een impuls in de woningverkoop. In plaats van de eerder verwachte vijf procentsdaling, verwachten analisten van ABN AMRO nu een stabilisatie van de verkoop van huizen. De betaalbaarheid van koophuizen neemt toe door de lage kosten voor hypotheken. Tegelijkertijd is er nog steeds een groot tekort aan woningen, wat de woningprijzen verder omhoog stuwt.

Verder is er onzekerheid over de gevolgen van het stikstofbesluit voor de woningbouw. "De regering heeft op Prinsjesdag aangekondigd geld uit te trekken voor de bouw van nieuwe woningen. Maar of dit volstaat om de doelstelling van 75.000 woningen per jaar te behalen, valt te bezien" stelt Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO. "Zeker als vanwege het stikstofbesluit de woningbouw achterblijft, zal de doorstroming verder onder druk komen en zullen er minder transacties zijn. Daarnaast zouden de prijsstijgingen door de toenemende woningkrapte hoger kunnen uitvallen dan nu geraamd."

De regionale verschillen blijven groot. Een woning in de provincie Groningen is met 213.000 euro beduidend goedkoper dan een woning in Noord-Holland, waar de gemiddelde koopsom op 388.000 ligt. Dat het prijspeil in de Randstad harder is gestegen, komt vooral door de aanhoudend sterke prijsstijgingen in de grote steden. Dat verschil in prijsstijging wordt overigens wel steeds kleiner: opvallend is dat de prijsstijging in Amsterdam inmiddels zelfs onder het landelijk gemiddelde ligt.

Al met al blijft de woningmarkt erg krap. De voorraad woningen te koop blijft slinken, zij het minder hard dan voorheen. Een groot deel van het aanbod bestaat uit woningen in het hogere prijssegment. De gemiddelde vraagprijs lag in augustus op 418.000 euro. Voor alleenstaande woningzoekers met een modaal inkomen zijn er nauwelijks koopwoningen beschikbaar. Er is dus nieuwbouw nodig. Maar vooralsnog komt die niet goed van de grond. Na de stikstofuitspraak van de Raad van State in mei dreigen bouwprojecten zelfs nog meer vertraging op te lopen en mogelijk zelfs geschrapt te worden. Het is daarom ongewis of de maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag aankondigde om de woningbouw te stimuleren, daadwerkelijk effect zullen sorteren.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.