Ads Top

Verbond tevreden met akkoord over herziening Europees financieel toezicht

Het Europees Parlement (EP) heeft ingestemd met de voorgestelde herziening van het Europees systeem voor financieel toezicht met als doel: het veiliger maken van financiële markten, het effectiever tegengaan van witwassen en nog betere bescherming van de consument.

Het bereikte akkoord met de EU-lidstaten bestaat uit een upgrade en verdere harmonisering van de regelgeving uit 2010 voor financiële toezichthoudende autoriteiten. Het is positief dat het Europees Parlement EIOPA als sterke onafhankelijke toezichtautoriteit voor de verzekeringssector handhaaft, waarbij nationale toezichthouders verantwoordelijk blijven voor het nationale toezicht. Het Verbond is tevreden met de keuze van het EP om EIOPA geen extra bevoegdheid te geven om op eigen initiatief adviezen te geven aan nationale toezichthouders die interne modellen van verzekeraars beoordelen. Dit advies zouden de toezichthouders verplicht moeten opvolgen of moeten uitleggen waarom ze hieraan geen gehoor geven. Een dergelijk advies wordt gezien als een te vergaande inmenging in de afwegingen die een nationale toezichthouder in een specifieke situatie maakt. Ook krijgt EIOPA geen extra bevoegdheid om stresstest resultaten te publiceren over individuele instellingen.

EIOPA krijgt wel de bevoegdheid om in zijn rol als overkoepelende Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, inbreuken op EU-wetgeving en gevallen van grensoverschrijdende geschillen effectiever aan te pakken. De belangrijkste besluitvormende organen van EIOPA, de raad van toezichthouders en de huidige raad van bestuur, blijven gehandhaafd. Ook blijft de Europese begroting een deel van de kosten van de Europese toezichtautoriteiten (European Supervisory Authorities (ESA’s)) betalen. Dat is positief omdat dit de parlementaire controle van het Europees Parlement waarborgt. Het toezicht wordt immers voor een belangrijk deel uitgeoefend in het algemeen belang. Naast het geringe toezicht maakt EIOPA vooral beleid.

EBA, de Europese toezichtautoriteit voor banken, krijgt een coördinerende taak op Europees niveau om samenwerking en informatiedeling te versterken op het gebied van anti-witwassen met nationale toezichthouders. Daarbij kan EBA alleen wijzigingen rond het toezicht op anti-witwassen doorvoeren na een advies van EIOPA. Zo wordt gewaarborgd dat specifieke aspecten rond verzekeringen betrokken worden bij wijzigingen in het toezicht.

De EU-ministers moeten de overeenkomst formeel nog bevestigen. In het najaar wordt duidelijk wanneer de herziening van kracht wordt.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.