Ads Top

'Minimumkapitaalregel zet banken verder op achterstand in Europa'

De Nederlandse Vereniging van Banken begrijpt dat de voorgestelde verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting ook van banken een budgettaire bijdrage vraagt. Maar de NVB zet grote vraagtekens bij de keuze voor een minimumkapitaalregel en de huidige vormgeving vanuit het toekomstperspectief van één Europese markt.

De voorstellen van het kabinet voor een minimumkapitaalregel dragen niet bij aan een gelijk speelveld binnen de Europese Bankenunie en zetten Nederlandse banken verder op achterstand, vindt de belangenvereniging. Dat wringt des te meer nu de ECB aangeeft dat een verdere consolidatie van de bankensector wenselijk is en er door de Bankenunie steeds meer mogelijkheden voor grensoverschrijdend bankieren komen.

Vanwege de te verwachten effecten op de concurrentiepositie en bijvoorbeeld doorwerking naar dienstverlening zoals kredietverlening vindt de NVB het noodzakelijk dat het kabinet de gehele fiscale behandeling van Nederlandse banken in haar afweging betrekt. Daarbij zou goed moeten worden gekeken naar de optelsom van de bankenbelasting, de afschaffing van de aftrekbaarheid van zogenoemde AT1 instrumenten en de voorgestelde minimum kapitaalregel.

Tot slot is het noodzakelijk dat er bij de verdere vormgeving van een minimumkapitaalregel wordt nagedacht over een limiet in de rente-aftrekbeperking aangezien een stijgende rente tot een onevenredige stijging van effectieve belastingdruk kan leiden voor banken. In het geval van bijvoorbeeld een verdubbeling van de rente leidt dit tot een verdubbeling van de rente-aftrekbeperking die niet wordt ondervangen door een evenredige daling van de vennootschaps-belastinglast als gevolg van de tariefsverlaging.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.