Ads Top

Uitstaande Nederlandse securitisaties nemen voor het eerst sinds 2007 weer toe

In 2018 nam de uitstaande omvang van Nederlandse securitisaties die bij beleggers zijn geplaatst toe, met 0,7 miljard (+1,4%) tot 50,1 miljard euro. Daarmee werd voor het eerst sinds de financiële crisis in 2007 weer groei gemeten. Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgiftes, 9,1 miljard in totaal. Nieuwe hypotheekaanbieders betraden de securitisatiemarkt en partijen die lange tijd niet hadden gesecuritiseerd keerden er terug. Niettemin ligt het volume uitstaande securitisaties nog twee derde onder het niveau van 2007.

Bij securitisaties worden leningen aan huishoudens en bedrijven gebundeld en als verhandelbare effecten verpakt via speciaal daarvoor opgerichte vehikels. Securitisaties vormen in Nederland vooral voor banken een financieringsbron voor woninghypotheken. Vanaf 2000 groeiden deze sterk. Na het ontstaan van de kredietcrisis (medio 2007) werden securitisaties tot eind 2009 niet of nauwelijks aan andere (externe) beleggers verkocht vanwege het aangetaste vertrouwen in deze producten. Banken die securitiseerden hielden deze gestructureerde effecten in deze periode hoofdzakelijk zelf voor liquiditeitsdoeleinden, zoals voor eventueel gebruik als onderpand voor het verkrijgen van leningen van centrale banken.

Voor het eerst sinds de financiële crisis in 2007 is het uitstaande bedrag aan securitisaties die bij externe beleggers zijn geplaatst op jaarbasis toegenomen. In 2018 steeg de omvang daarvan via in Nederland gevestigde vehikels met 0,7 miljard tot 50,1 miljard. (Foto Anefo)

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.