Ads Top

AFM legt FPlus Trading last onder dwangsom op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 12 februari 2019 een last onder dwangsom opgelegd aan FPlus Trading Ltd. (FPlus Trading). De last onder dwangsom is opgelegd, omdat FPlus Trading op haar website ten onrechte vermeldt te handelen met een vergunning van de AFM. Hierdoor worden consumenten misleid en overtreedt FPlus Trading de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc).

FPlus Trading is volgens haar website een handelsplatform waarop men kan handelen in valuta (waaronder crypto’s), commodities, aandelen en indexen. Hiervoor zegt het bedrijf een vergunning van de AFM te hebben. FPlus Trading misbruikt echter de handelsnaam en het vergunningnummer van een vergunninghouder bij de AFM en misleidt op deze wijze consumenten. De AFM heeft geen vergunning verstrekt aan FPlus Trading.

Met de last onder dwangsom verplicht de AFM FPlus Trading om de gedragingen te staken en aan consumenten juiste en niet misleidende informatie over FPlus Trading te verstrekken. Wanneer FPlus Trading niet binnen vijf werkdagen aan de opdracht voldoet, dient zij een dwangsom te betalen. De dwangsom bedraagt €5.000 voor iedere kalenderdag dat FPlus Trading hier niet aan voldoet, met een maximum van €50.000. FPlus Trading heeft niet (tijdig) aan de opdracht voldaan en moet dus een dwangsom betalen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.