Ads Top

TU Delft en ING starten AI for FinTech Lab

De TU Delft en ING bundelen hun kennis en expertise op het gebied van kunstmatige intelligentie binnen de financiële sector in het AI for FinTech Lab (AFL). Het doel van de samenwerking is om met kunstmatige intelligentietechnologie de effectiviteit en doelmatigheid van data- en software-analyse te vergroten.

De TU Delft en ING werken al langere tijd samen op het gebied van software-onderzoek en -ontwikkeling. Binnen het nieuwe AI for FinTech Lab zullen onderzoekers en studenten van de TU Delft onderzoek verrichten naar de ontwikkeling van software voor de financiële sector, waaronder autonome software en systemen voor data-analyse en data-integratie.
Arie van Deursen, hoogleraar Software Engineering aan de TU Delft en wetenschappelijk directeur van het AI for FinTech Lab, noemt get een logische volgende stap in de samenwerking met ING. 'Het biedt ons de kans om nieuwe theorieën, methoden en tools op het gebied van kunstmatige intelligentie te ontwikkelen, en om nieuw talent aan ons te binden.'

Het AI for FinTech Lab bevindt zich op twee locaties: de ING campus in Amsterdam en de campus van de TU Delft in Delft, en brengt zo studenten, software- en data-specialisten, onderzoekers en ondernemers van beide organisaties samen.

Het AI for FinTech Lab (AFL) is deel van ICAI – het Innovation Center for Artificial Intelligence, een nationaal netwerk gericht op technologie- en talentontwikkeling tussen kennisinstellingen, industrie en overheid op het gebied van Artificial Intelligence. ICAI's innovatiestrategie is georganiseerd rond industry labs - onderzoekslabs die meerjarige strategische samenwerkingen met het bedrijfsleven omvatten. Het AFL kan zo nog beter kennis en expertise uitwisselen met andere ICAI partners, zoals Elsevier, Qualcomm, Bosch, Ahold Delhaize, en de Nationale Politie.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.