Ads Top

Laagste aantal plofkraken sinds 2012

Het aantal plofkraken is in 2018 met ruim 35% gedaald ten opzichte van 2017 en kwam uit op 42. Naast de plofkraken waren er twee ramkraken en werd 1 keer geprobeerd om de geldautomaat met gereedschap open te maken. Ook werden 5 keer voorbereidingshandelingen voor een kraak geregistreerd. Ondanks de daling houden banken grote zorgen over het geweld dat gepaard gaat met een plofkraak. Daarom blijven banken maatregelen nemen om te voorkomen dat plofkraken plaatsvinden en wordt de nauwe samenwerking met de politie en OM voortgezet om de pakkans te vergroten.

Banken hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in preventieve en repressieve maatregelen. Naast maatregelen om te voorkomen dat een plofkraak plaatsvindt, is ook ingezet op maatregelen die de opsporing van de daders vergemakkelijkt, zoals het direct alarmeren van de politie, cameradetectie en inktsystemen. Door het toenemend geweld nemen banken ook veel zichtbare en onzichtbare maatregelen gericht op de veiligheid van omwonenden. Zo zijn er op basis van risicoanalyses geldautomaten uit het straatbeeld verdwenen. Uiteraard hebben banken daarbij oog voor het beschikbaar blijven van contant geld.

Zolang er in de samenleving behoefte is aan contant geld hebben en nemen banken de maatschappelijke verantwoordelijkheid om geld via automaten bereikbaar te houden. Vanwege teruglopend gebruik van contant geld en het geweld van criminelen tegen geldautomaten, worden banken op sommige plekken automaten verwijderd. Als deze trend voortzet, zou de toegankelijkheid en beschikbaarheid van contant geld in het gedrang kunnen komen. Daarom werken de banken samen, zoals bijvoorbeeld binnen Geldmaat,  aan een optimaal en toekomstbestendig geldautomatennetwerk op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid en gebruiksgemak. Op die manier blijft contant geld voor alle Nederlanders beschikbaar en binnen bereik.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.