Ads Top

DNB ondertekent als eerste centrale bank de Principles for Responsible Investment

DNB publiceert haar maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en ondertekent de Principles for Responsible Investment (PRI). Met de ondertekening van de PRI committeert DNB zich als eerste centrale bank aan de integratie van zes environmental, social en governance (ESG) principes in haar beleggingsbeleid. De ondertekening is onderdeel van de nieuwe visie van DNB op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) die vandaag is gepubliceerd.

Als investeerder op financiële markten streeft DNB naar verduurzaming van de economie en naar beheersing van de ESG-risico’s binnen haar eigen reserves. DNB zet zich daarom in om haar reserves, met een totale omvang van ruim EUR 19 miljard, op een verantwoorde wijze te beleggen. In het eveneens vandaag gepubliceerde Charter Verantwoord Beleggen zet DNB haar MVB-beleid voor de komende jaren uiteen. Met het delen van haar aanpak hoopt DNB ook andere centrale banken en de financiële sector te stimuleren op het gebied van MVB.

Maatschappelijk verantwoord beleggen van haar eigen reserves is één van de speerpunten van de nieuwe MVO-visie van DNB. MVO sluit naadloos aan bij de missie van DNB. Als centrale bank, toezichthouder en resolutieautoriteit zet DNB zich immers in voor een financieel systeem dat bijdraagt aan duurzame welvaart. Als onafhankelijke organisatie gericht op de lange termijn is DNB goed gepositioneerd om een aanjagende rol te vervullen op MVO-gebied. Met de nieuwe MVO-visie zet DNB haar capaciteit de komende jaren (2019-2025) gericht in op twee maatschappelijke thema’s die passen bij haar missie en mandaat.

(Foto: Anefo)

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.