Ads Top

Koning en minister Hoekstra brengen werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten

Koning Willem Alexander heeft dinsdagmiddag 5 maart samen met minister Hoekstra van Financiën een werkbezoek gebracht aan de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Amsterdam. De AFM is als zelfstandig bestuursorgaan een autonome toezichthouder, waar de minister van Financiën politiek eindverantwoordelijk voor is.

De Koning en minister Hoekstra hoorden in de gesprekken met verschillende AFM toezichthouders hoe zij omgaan met diverse belangen en dilemma’s die zij tegenkomen in hun werk.

De bescherming van consumenten is een belangrijke rol van de AFM. Zo grijpen toezichthouders in wanneer consumenten in financiële problemen komen door zogenoemde locked-up kredieten. Dit is het geval als consumenten met een doorlopende lening niet naar een andere aanbieder kunnen overstappen, omdat hun krediet hoger is dan de leennorm. Daardoor zitten ze vaak vast aan hoge rentes en hebben geen zicht op aflossing. Door het ingrijpen van de AFM is het aantal locked-up gevallen in de afgelopen jaren met ruim tweederde afgenomen, waardoor tienduizenden consumenten weer zicht hebben op een schuldenvrije toekomst. Na uitleg over deze casus bezochten de Koning en minister Hoekstra het team van forensisch experts, dat digitaal onderzoek verricht bij mogelijk malafide aanbieders van financiële diensten.

Naast het beschermen van consumenten ziet de AFM ook toe op een goede werking van de kapitaalmarkten. De Koning en minister Hoekstra spraken met toezichthouders in de monitoring room, waar zij real time toezicht houden op de beurs en onder meer kijken naar ongebruikelijke koersbewegingen.

Tijdens een rondetafelgesprek daarna vertelden medewerkers van het Brexit programmateam hoe de AFM zich voorbereidt op Brexit en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse kapitaalmarkten. Aan bod kwam onder meer het dilemma hoe enerzijds partijen die naar Nederland willen komen kunnen worden geaccommodeerd en anderzijds een gelijk Europees speelveld gewaarborgd blijft.

Dit gesprek werd gevolgd door een ontmoeting met het fintech team en een rondetafelgesprek met marktpartijen. Centraal stond de vraag hoe om te gaan met partijen die in de financiële sector baanbrekende of vernieuwende producten op de markt willen brengen. Wanneer moeten deze gefaciliteerd worden en wanneer is het beter om deze af te remmen?

Het bezoek met minister Hoekstra is het zesde in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen. De Koning krijgt bij deze werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.