Ads Top

Nederlander wil volledig verbod op betaaltoeslagen

Een overgrote meerderheid van de Nederlanders is voor een volledig verbod op de toeslagen die winkeliers voor pin- of creditcardtransacties kunnen vragen. Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction dat in opdracht van American Express is uitgevoerd. Liefst 85 procent van de ondervraagden geven aan dat ze een dergelijk verbod zouden toejuichen. Het gedeeltelijk blijven toestaan of volledig verbieden van toeslagen is onderdeel van de Nederlandse implementatie van PSD2, een Europese richtlijn voor betaaldiensten. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen ligt momenteel bij de Tweede Kamer.

De Europese Commissie heeft er voor gekozen de mogelijkheden van winkeliers om consumenten te confronteren met additionele kosten wanneer zij ervoor kiezen bepaalde debet- of kredietkaarten te gebruiken, te beperken. Maar of landen bij hun implementatie van PSD2 dit zogenoemde surchargen volledig of slechts gedeeltelijk willen verbieden, is aan de lidstaten zelf. Bij een slechts gedeeltelijk verbod komt de keuzevrijheid van de consument en de concurrentie op de betaalmarkt in het geding, zo bepleiten American Express. Diverse landen, waaronder België, Oostenrijk, Frankrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, hebben dan ook al een volledig verbod ingevoerd.

In het wetsvoorstel zoals dat nu bij de Tweede Kamer ligt, kiest de Nederlandse overheid slechts voor een gedeeltelijk verbod. Hierdoor zou surcharching weliswaar voor het overgrote gedeelte van de in Nederland beschikbare kredietproducten niet langer zijn toegestaan, maar zijn consumenten die gebruik maken van producten die buiten het verbod vallen de dupe.

Uit het onderzoek van Motivaction blijkt dat zo’n kwart van de Nederlanders wel eens met extra toeslagen te maken krijgt als ze van een specifiek betaalmiddel gebruik maken. Het onderzoek laat zien dat liefst driekwart van de Nederlanders het afkeurt wanneer een winkelier een toeslag bovenop de betaling in rekening brengt.

Een gedeeltelijk verbod betekent dat de consument pas bij het afrekenen verrast kan worden met een onaangekondigde toeslag. Daarom is voor alle betrokken partijen, toezichthouder, consumenten en winkeliers, eenduidige regelgeving essentieel.

American Express pleit dan ook voor een volledig verbod op surcharching. Om de consument te beschermen tegen extra kosten, de keuzevrijheid en maximale concurrentie op het gebied van betaaldiensten in stand te houden, de transparantie, naleefbaarheid én handhaafbaarheid van wet- en regelgeving te bewaken en de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van landen waar een volledig verbod geldt te behouden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.