Ads Top

AFM actualiseert leidraad tweede pijler pensioenadvies

Om pensioenadviseurs bij hun adviespraktijk te ondersteunen, heeft de AFM de ‘Leidraad tweede pijler pensioenadvisering’ geactualiseerd. Deze leidraad vervangt een eerdere versie van elf afleveringen uit 2009. De AFM verwacht van pensioenadviseurs dat zij de geactualiseerde leidraad toepassen in hun pensioenadviespraktijk.

De leidraad geeft een nadere duiding van de Wet of het financieel toezicht (Wft), specifiek voor de eerste drie fases van het pensioenadvies-proces: inventariseren, analyseren en adviseren. Het advies kan betrekking hebben op een nieuw pensioenproduct en het verlengen, oversluiten of aanpassen van een bestaand pensioenproduct. Met deze vernieuwde leidraad komt de AFM tegemoet aan de veranderende pensioensector waarin tegenwoordig meer aandacht is voor beschikbare premieregelingen. Ook worden pensioenadviseurs in toenemende mate ondersteund door adviessoftware.

Voor het tot stand komen van deze leidraad heeft de AFM diverse brancheorganisaties geconsulteerd. De leidraad kent geen gedetailleerde adviesstappen en voorwaarden. De pensioenadviseur is verantwoordelijk voor het advies en het toepassen van de normen op de individuele situatie van een werkgever. De geactualiseerde leidraad biedt hiervoor voldoende handvatten en de normen zijn goed uitvoerbaar. De AFM verwacht daarom dat de leidraad wordt toegepast.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.