Ads Top

'Ondernemingen beter financierbaar door opheffen verpandingsverboden'

Het kabinet maakt ondernemingen beter financierbaar door het opheffen van verpandingsverboden. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie op de consultatie van de ‘Wet opheffing verpandingsverboden.’

De NVB ondersteunt het voorstel naar eigen zeggen van harte en is blij dat het kabinet een einde maakt aan verpandingsverboden. De NVB is hierover al geruime tijd in gesprek met de overheid. De financiering van het bedrijfsleven, in het bijzonder het mkb, wordt gehinderd door het gebruik van verpandingsverboden. Bedrijven kunnen hierdoor namelijk minder zekerheden bieden aan banken of andere financiers. Behalve ondernemers lopen ook financiers hier tegenaan. Alle landen om ons heen hebben hun wetgeving op dit punt al eerder aangepast.

De laatste jaren nam het gebruik van onoverdraagbaarheids- en onverpandbaarheidsbedingen (meestal verpandingverboden genoemd) door afnemers en opdrachtgevers sterk toe. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat verpandingsverboden ten aanzien van vorderingen die worden ingezet voor financieringsdoeleinden nietig zijn. De voorgenomen wetswijziging laat de contractsvrijheid voor andere vorderingen in stand. Het voorstel helpt bedrijven bij het vinden van financiering omdat zij hun  vorderingen weer kunnen gebruiken als onderpand.

De NVB heeft in de consultatiereactie nog een aantal suggesties ter verduidelijking en verbetering van de wetstekst gedaan

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.