Ads Top

Verpakte beleggingsproducten niet beschikbaar

Consumenten en media vragen zich al enige tijd af waarom bepaalde verpakte beleggingsproducten, zoals Amerikaanse indextrackers, niet meer beschikbaar zijn voor Nederlandse consumenten. Dat komt doordat deze binnen de Europese Unie (EU) alleen verkocht mogen worden als de ontwikkelaar ervan het essentiële-informatiedocument (Eid) beschikbaar stelt. Uit een verkenning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat ontwikkelaars voor het merendeel van deze producten geen Eid hebben opgesteld.

De voorwaarde dat een Eid beschikbaar moet zijn, geldt sinds de inwerkingtreding van de Europese verordening PRIIPs in 2018. Een PRIIP (Packaged Retail and Insurance-based Investment Product) is een verpakt retail- en verzekeringsgebaseerd beleggingsproduct. Met het Eid kunnen consumenten producten met elkaar vergelijken op risico, kosten en rendement. Als een ontwikkelaar geen Eid opstelt, mag deze het PRIIP niet aan consumenten in de EU aanbieden.

Als ontwikkelaars hun producten in Nederland willen verkopen, moeten zij dus een Eid opstellen. Dat moet in de taal van het land waar het product wordt aangeboden. Bovendien moet een ontwikkelaar voldoen aan andere relevante Europese regels, zoals registratie volgens de AIFMD-richtlijn. De AFM merkt dat vooral dat ontwikkelaars ervan weerhoudt het Eid op te stellen. Er zijn geen signalen dat de vereiste vertaling van het Eid een obstakel is voor ontwikkelaars om de Nederlandse markt te betreden.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.