Ads Top

Nieuwe klimaatstudie Verbond: lokale overstroming verzekerbaar

Het Verbond van Verzekeraars ziet mogelijkheden om op particuliere en zakelijke opstal- en inboedelpolissen aanvullende dekking te bieden tegen lokale overstromingen. Die kunnen ontstaan door het falen van secundaire waterkeringen, bijvoorbeeld vanwege extreme neerslag of droogte. Een dergelijke verzekeringsdekking is momenteel niet breed beschikbaar en sluit beter aan op de compensatieregeling van de overheid, de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Het Verbond benadrukt dat het voorstel geen bindend advies is. Verzekeraars moeten zelf naar de vertaling en gevolgen voor hun eigen portefeuille kijken.

Dat valt te lezen in het Adviesrapport Overstromingen van het Verbond van Verzekeraars. In het rapport is de mogelijke schade door lokale overstromingen gesimuleerd. Uit de resultaten blijkt dat de schadebedragen binnen de verzekerbare bandbreedte vallen. Hiermee geeft het Verbond opvolging aan zijn eigen klimaatrapport van afgelopen jaar, waarin één van de aanbevelingen was om de verzekerbaarheid van lokale overstromingen te onderzoeken.

Met deze aanvullende dekking kunnen verzekeraars beter aansluiten op de Wts. Deze ‘rampenwet’ kan de overheid in werking stellen na een (grootschalige) ramp om particulieren en bedrijven (gedeeltelijk) schadeloos te stellen en een reguliere verzekering niet voor handen is. “In de praktijk is echter onduidelijk wanneer de wet wel of niet van kracht wordt”, vertelt Leo De Boer, directeur Schade van het Verbond van Verzekeraars. “Verzekeraars die het advies opvolgen kunnen woningeigenaren en bedrijven compenseren die bij een lokale overstroming nu nog tussen wal en schip vallen.” Uit het adviesrapport blijkt dat het verzekeren van overstromingen door het falen van primaire waterkeringen nog een brug te ver is. De Boer: ”Zonder steun van de overheid is een grootschalige dekking voor overstromingsschade voor het bezwijken van primaire waterkeringen op dit moment niet haalbaar.”

Klimaatverandering is een belangrijk thema voor (schade)verzekeraars. Vorig jaar waarschuwden verzekeraars dat de schadelast op opstal-, inboedel- en autopolissen als gevolg van hevige regenval de komende decennia met een kwart miljard euro kan toenemen ten opzichte van de huidige situatie. Verzekeraars benadrukken dat het stimuleren van preventie van wateroverlast en overstromingsschade van groot belang is. Daarnaast delen verzekeraars hun kennis over risico’s met belanghebbende partijen, zoals overheden, waterschappen en gemeenten. Zo organiseert het Verbond op 13 september een klimaatevent voor leden en geïnteresseerden, waar ook het Adviesrapport Overstromingen verder toegelicht zal worden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.