Ads Top

Ploumen maakt afspraken met sector over verantwoord goud

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft met de goudsector afspraken gemaakt over het gebruik van verantwoord goud. Hiermee wil de goudsector laten zien dat van winning tot en met recycling van goud mens en milieu beter worden gerespecteerd. De partijen ondertekenden daartoe vandaag het zogeheten Convenant Verantwoord Goud.

Ploumen: 'De omstandigheden in goudmijnen in ontwikkelingslanden zijn vaak erbarmelijk. Dit is een belangrijke dag. Handelaren, juweliers, edelsmeden en elektronicabedrijven doen mee aan dit convenant. Hiermee wordt inzichtelijk of en in hoeverre de Nederlandse goudsector gerelateerd is aan die slechte werkomstandigheden en, heel belangrijk, wat we daaraan kunnen doen. Er zijn al bedrijven in de Nederlandse goudsector die hun uiterste best doen om van verantwoorde bronnen goud te kopen. Maar hier moeten alle bedrijven zich sterk voor maken. Dit convenant draagt daaraan bij, zowel in Nederland als daarbuiten. Ik roep dan ook alle bedrijven op zich aan te sluiten'.
Het convenant wordt gesteund door producenten van elektronica en sieraden, recyclers, maatschappelijke organisaties en de overheid. Een eerste concreet project tegen kinderarbeid is in Oeganda in gang gezet. In Nederland worden consumenten bij juweliers en elektronicawinkels nog dit jaar beter geïnformeerd over de herkomst van het goud.

Het convenant is vrijwillig maar de afspraken zijn niet vrijblijvend. Jaarlijks rapporteren de bedrijven over hun resultaten via een onafhankelijk secretariaat bij de Sociaal Economische Raad aan een monitoringscommissie en een stuurgroep. Bedrijven die hun afspraken niet nakomen, worden door de andere partijen hierop aangesproken en kunnen uiteindelijk zelfs uit het convenant gezet worden.
Het Convenant Verantwoord Goud is het 5e convenant dat wordt ondertekend. Eerdere convenanten die werden getekend betroffen textiel, banken, hout en plantaardige eiwitten. De convenanten volgen het SER-advies van 2014 over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer informatie is te vinden op de website www.imvoconvenanten.nl

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.