Ads Top

Actieve benadering klanten met aflossingsvrije hypotheken

Banken hechten eraan om risico’s bij klanten tijdig in kaart te brengen zodat deze klanten benaderd kunnen worden. Dat geldt ook voor klanten met een (grotendeels) aflossingsvrije hypotheek.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt - net als banken - dat klanten die potentieel risico lopen op het einde van de looptijd door een actieve benadering van de bank in beweging moeten worden gebracht.

Zowel de AFM als banken maken daarbij een beoordeling van de potentiele risico’s bij klantgroepen met een aflossingsvrije hypotheek in combinatie met een relatief hoge LTV en de betaalbaarheid als de klant op het einde van de looptijd de lening niet kan aflossen en graag wil blijven wonen. Daarbij moet uiteraard rekening worden gehouden met het vervallen van de renteaftrek en het pensioeninkomen. De banken en de AFM blijven over dit onderwerp in gesprek. Hierbij wordt onder andere gekeken naar over de omvang van de betreffende groep en de vraag onder welke omstandigheden een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek daadwerkelijk tot problemen kan leiden.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) benadrukt het belang voor klanten van sectorbrede aandacht voor het onderwerp. Banken stellen zich daarom proactief op in de discussie over effectieve manieren om klanten te activeren en te bewegen om bijvoorbeeld tijdig extra af te lossen op de hypotheekschuld.

De NVB en haar leden zullen daarom op verschillende manieren aandacht blijven vragen voor dit onderwerp: Het is voor klanten van groot belang dat zij potentiele (toekomstige) risico’s tijdig in beeld zijn zodat hierop actie kan worden ondernomen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.