Ads Top

ABN AMRO en Europese Investeringsbank tekenen EUR 250m voor MKBDe Europese Investeringsbank (EIB) en ABN AMRO hebben een nieuwe lenings-overeenkomst getekend, het betreft de vierde samenwerking in het gezamenlijke ‘SME funding-programma’. De EIB leent 250 miljoen euro aan ABN AMRO, om dit tegen gereduceerd rentetarief uit te lenen aan MKB bedrijven.

Een deel van het geld zal via FrieslandCampina beschikbaar komen voor melkveehouders die via de coöperatie Jumpstart, investeren in een mestvergistingsinstallatie. Met een dergelijke installatie kan mest worden omgezet in energie.

Het achterliggende doel van de samenwerking is om goedkopere financiering beschikbaar te stellen voor midden- en kleinbedrijf in Nederland. De goedkopere EIB funding kan onder bepaalde voorwaarden tot een maximum van EUR 12,5 miljoen per investeringsproject worden ingezet. Het financieringsbeleid van de bank blijft hierbij ongewijzigd.

"De faciliteit is bedoeld voor zowel kleine bedrijven alsook mid-caps, en ten minste 20% van de beschikbare fondsen zijn daarbij bedoeld voor duurzame projecten." zegt EIB vicepresident Pim van Ballekom. "We zijn dan ook zeer verheugd over de samenwerking met FrieslandCampina onder deze overeenkomst. Onze eerdere samenwerking heeft al duidelijk gemaakt hoe serieus zij het klimaat nemen. In 2016 nam FrieslandCampina via de coöperatie Jumpstart het initiatief om emissies van broeikasgassen terug te dringen op melkveebedrijven. Een dergelijk initiatief is volledig in overeenstemming met de duurzaamheidsdoelen van de EIB." We use cookies to give the best browser experience on our website. Find out more and change cookie settings

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.